The Vault
Advertisement
Maldokumentasjon (for malen vist ovenfor, av og til usynlig)

Denne malen brukes for å markere hvilke Falloutspill innholdet i artikkelen kommer fra eller er relatert til. Den viser et lite ikon oppe til høyre på hver side den blir brukt i.

Bruk

{{Spill|første forkortelse|andre forkortelse|etc.}}

Forkortelsene bør skrives ned så de følger canon.

Forkortelser

Forkortelse Spill/kilde Notater Ikon
FO1 Fallout Gametitle-FO1.png
FO2 Fallout 2 Gametitle-FO2.png
FO3 Fallout 3 Gametitle-FO3.png
FO3OA Operation: Anchorage
(Fallout 3 add-on)
Bare for informasjon som er unikt for denne add-onen (=eksisterer ikke i FO3) Fil:Gametitle-FO3 OA.png
FO3TP The Pitt
(Fallout 3 add-on)
Bare for informasjon som er unikt for denne add-onen (=eksisterer ikke i FO3) Fil:Gametitle-FO3 TP.png
FO3BS Broken Steel
(Fallout 3 add-on)
Bare for informasjon som er unikt for denne add-onen (=eksisterer ikke i FO3) Fil:Gametitle-FO3 BS.png
FO3PL Point Lookout
(Fallout 3 add-on)
Bare for informasjon som er unikt for denne add-onen (=eksisterer ikke i FO3) Fil:Gametitle-FO3 PL.png
FO3MZ Mothership Zeta
(Fallout 3 add-on)
Bare for informasjon som er unikt for denne add-onen (=eksisterer ikke i FO3) Fil:Gametitle-FO3 MZ.png
FOT Fallout Tactics Gametitle-FOT.png
FOT2 Fallout Tactics 2
(canceled)
Fil:Gametitle-FOT2.png
FOBOS Fallout: Brotherhood of Steel Gametitle-FOBOS.png
FOBOS2 Fallout: Brotherhood of Steel 2
(kansellert)
Fil:Gametitle-FOBOS2.png
VB Van Buren
(kansellert)
Gametitle-VB.png
FB Fallout Bible Bare for informasjon som er unikt for biblene(=eksisterer ikke i noen spill) Gametitle-FB.png
D20 Fallout Pen and Paper d20
(kansellert)
Fil:Gametitle-D20.png
JES J.E. Sawyer's Fallout Role-Playing Game Fil:Gametitle-JES.png
PA Penny Arcade Comic Fil:Penny Arcade.gif
FNV Fallout: New Vegas
(ikke utgitt)
Fil:Gametitle-FNV.png
V13 Project V13
(ikke utgitt)
Fil:Gametitle-V13.png
LH Lionheart The VaultNO dekker kun implementeringen av SPECIAL i dette spillet. Fil:Gametitle-LH.png
TORN TORN
(canceled)
The VaultNO dekker kun implementeringen av SPECIAL i dette spillet. Fil:Gametitle-TORN.png

Eksempel

{{Spill|FO1|FO2|FO3}}

resulterer i at ikonene for Fallout, Fallout 2 og Fallout 3 blir vist i øvre høyre hjørne på artikkelen.

Teknisk

  • Støttemal: {{Spillikon}} (bestemmer kombinasjonen mellom forkortelse og ikon)
Dokumentasjon hentet fra Mal:Spill/doc.
Advertisement