The Vault
Advertisement
{{{1}}}
Maldokumentasjon (for malen vist ovenfor, av og til usynlig)

Standard rad for bruk i Mal:Nb hoved.

Bruk

{{nb rad|innhold}}

Valgfritt:
align=center, left eller right (standard til center om ikke spesifisert)
iblokk=ja/nei (standard: nei), om denne raden er i en blokk (brukt i samsvar med Mal:Nb blokk)

Eksempler

Eksempel med align

{{nb rad|align=right|innhold}}

resulterer i:

innhold

Eksempel uten attributer

{{nb rad|innhold}}

resulterer i:

innhold
Dokumentasjon hentet fra Mal:Nb rad/doc.
Advertisement