The Vault
Advertisement
Mbox documentationpage.png
Dokumentasjonsside
Denne siden inneholder bruksinformasjon for Mal:Nb hoved.

Mal brukt for å lage navbokser.

Standard navbokser (de som settes inn på bunnen av arikler) kollapser, og blir automatisk kollapser om det er mer en to av dem på en side (antallet kan bli endret i MediaWiki:Common.js). Side navbokser kollapser ikke og teller ikke mot denne grensen.

Ferdiglagte Navbokser

  • Mal:Navboks: Bunnen; en rad og (valgfritt) footer.
  • Mal:Navboks gruppe: Bunnen; opp til 8 hovedgrupper med (valgfritt) subtitler og opp til 5 subgrupper hver.
  • Mal:Navboks kollapsbare grupper: Bunnen; opp til 8 hovedgrupper med kollapsbare titler og opp til 5 subgrupper hver.
  • Mal:Navboks side: Side (venstre eller høyre), opp til 5 grupper á opp til 5 rader hver med (valgfritt) subtitler.

Bruk

Merk at for å opprettholde en standardisert look, bør vidden kun bli endret om det er absolutt nødvendig (for eksempel ved sidebokser). All bonkser plasseres på bunnen og bør ha standardvidden, ingen vidde bør bli satt.

"navn=" bør bli satt på toppen, i en navboks som faktiskt inneholder noe. Alle litt viderekommende maler (som blir brukt for å lage det endelige produktet) bør sette "navn=" ned til Mal:Nb hoved.

{{nb hoved
|navn=Navn på mal (uten "Mal:" prefix)
|tittel=Tittel på navboksen
|data=
{{nb header|Header}}
{{nb gruppe|Gruppe|Gruppe innhold}}
{{nb rad|Rad}}
}}

Valgfritt:
|footer=Footer tekst
|footeralign=plassering på tekst i footer
|nowraplinks=ja/nei - ikkee "wrap" linker i innholdsfelter i denne navboksen? (standard til ja)
|width=Bredde på navboks, f.eks. ''250px'' eller ''60%'' (standard til 80%).
|posisjon=left, right eller bottom (standard til bottom)
|showedit=ja/nei, viser/gjømmer view/edit/talk raden på toppen til venstre (standard til ja).

Bruk hvilken som hels kombinasjon av komponentene. Alle komponentene støtter endring av deres tekstplassering via align (align1 og align2 for grupperadene; align1, align2 og blokkalign' for blokken). Se komponentsiden for detaljer.

Komponenter

Eksempler

Enkel boks

Test

Enkel boks med subtitler

Test

Enkel gruppeboks

Test

Blandet boks med footer

Test
Advertisement