FANDOM


{{{1}}}
Maldokumentasjon (for malen vist ovenfor, av og til usynlig)

Header/footer rad for bruk i Mal:Nb hoved.

Bruk

{{nb header|innhold}}

Valgfritt:
align=center, left eller right (standard til center, om ikke spesifisert)
footer=ja/nei (standard: nei) gjør header om til footer
iblokk=ja/nei (standard: nei), om headeren er en blokk (brukt i samsvar med Mal:Nb blokk)

Eksempel

Eksempel med align

{{nb header|align=right|innhold}}

resulterer i:

innhold

Eksempel uten attributer

{{nb header|innhold}}

resulterer i:

innhold

Footer eksempel

{{nb header|klasse=fallout_navboks_footer|innhold}}

resulterer i:

innhold
Dokumentasjon hentet fra Mal:Nb header/doc.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.