The Vault
Advertisement
{{{1}}} {{{2}}}
Maldokumentasjon (for malen vist ovenfor, av og til usynlig)

Grupperad for bruk i Mal:Nb hoved.

Usage

{{nb gruppe|innhold}}

Valgfritt:
align1=plassering for teksten i den venstre/gruppecelle; mulige verdier: center, left eller right (standard til center om den ikke blir spesifisert)
align2=plassering for teksten i den høyre/innholdscelle; mulige verdier: center, left eller right (standard til center om den ikke blir spesifisert)
inblokk=ja/nei (standard: nei), om denne gruppen er en blokk (brukt i samordning med Mal:Nb blokk)

Eksempler

Eksempler med alle attributter

{{nb gruppe|align1=right|align2=center|gruppe|innhold}}

resulterer i:

gruppe innhold

Eksempel uten attributer

{{nb gruppe|gruppe|innhold}}

resulterer i:

gruppe innhold
Dokumentasjon hentet fra Mal:Nb gruppe/doc.
Advertisement