The Vault
Advertisement
Navn?
Navboks tittel?
Maldokumentasjon (for malen vist ovenfor, av og til usynlig)

Mal som brukes til å lage navbokser med kollapsbare grupper og subgrupper. Støtter opp til 8 grupper med 5 subgrupper hver. De kollapsbare gruppene kollapser når siden laster (en ukollapset gruppe kan bli spesifisert, se Bruk) og bavboksen vises på bunnen.

Brukes på navbokser med mye innhold, vennligst bruk Mal:Navboks eller Mal:Navboks gruppe for navbokser med mindre innhold.

Navbokser laget med denne malen autokollapser om det er mer en to på siden (se Mal:Nb hoved).

Bruk

{{navboks kollapsbare grupper
|navn=Malens navn (uten "Mal:" prefix); du kan bruke {{subst:PAGENAME}}
|tittel=Navboksens tittel
|headerA=tittel på den første kollapsbare gruppen innen navboksen 
|gruppeA1=navn på den første raden i den første kollapsbare gruppen
|innholdA1=innhold i den første raden i den første kollapsbare gruppen
|gruppeA2=navn på den andre raden i den første kollapsbare gruppen
|innholdA2=innhold i andre raden i den første kollapsbare gruppen
|headerA=tittel på den andre kollapsbare gruppen innen navboksen 
|gruppeA1=navn på den første raden i den andre kollapsbare gruppen
|innholdA1=innhold i den første raden i den andre kollapsbare gruppen
osv.

Valgfritt:
|footer=Innhold i footer, om nødvendig
|ukollapset=A, B, C, D, E, F, G, H eller ingen. Lar deg spesifisere om gruppen er kollapsbar som standard.
|headeralign=forskjellig plassering av teksten for headere (left/right/center) om ønsket; standard til center
|gruppealign=forskjellig plassering av teksten for gruppeceller (left/right/center) om ønsket; standard til center
|innholdalign=forskjellig plassering av teksten for innholdsceller (left/right/center) om ønsket; standard til center
|footeralign=forskjellig plassering av teksten for footer (left/right/center) om ønsket; standard til center
}}

Alle header, gruppe og innholdsfelt som ikke i bruk vil ikke vises. Om ingen header er spesifist, vil innholdsradene som hører til ikke vises. For eksempel, om du setter noe i gruppeA2 og innholdA2, men ikke headerA, vil de ikke vises.

Maksimum innhold er 8 grupper (A til H) med 5 subgrupper (1 til 5) hver.

Eksempler

uten footer

{{navboks kollapsbare grupper
|navn={{subst:PAGENAME}}
|tittel=Navboksens tittel
|headerA=Header A
|gruppeA1=Første subgruppe i A
|innholdA1=Første subgruppe innhold i A
|gruppeA2=Andre subgruppe i A
|innholdA2=Andre subgruppe innhold i A
|headerB=Header B
|gruppeB1=Første subgruppe i B
|innholdB1=Første subgruppe innhold i B
|gruppeB2=Andre subgruppe i B
|innholdB2=Andre subgruppe innhold i B
}}

resulterer i:

Navboksens tittel

med footer

{{navboks kollapsbare grupper
|navn={{subst:PAGENAME}}
|tittel=Navboksens tittel
|headerA=Header A
|gruppeA1=Første subgruppe i A
|innholdA1=Første subgruppe innhold i A
|gruppeA2=Andre subgruppe i A
|innholdA2=Andre subgruppe innhold i A
|headerB=Header B
|gruppeB1=Første subgruppe i B
|innholdB1=Første subgruppe innhold i B
|gruppeB2=Andre subgruppe i B
|innholdB2=Andre subgruppe innhold i B
|footer=Footer
}}

resulterer i:

Navboksens tittel
Dokumentasjon hentet fra Mal:Navboks kollapsbare grupper/doc.
Advertisement