The Vault
Advertisement
Navn?
Navboks tittel?
Maldokumentasjon (for malen vist ovenfor, av og til usynlig)

Mal for å lage enkle grupperte navbokser. Støtter opp til 8 grupper med 5 subgrupper hver.

Navbokser laget med denne malen legges automatisk ned om det er mer enn 2 på en side (se Mal:Nb hoved).

Bruk

{{navboks gruppe
|navn=Malnavn (Uten Mal: prefix); du kan bruke {{subst:PAGENAME}}
|tittel=Navboksens tittel
|headerA=innhold i første overskrift
|gruppeA1=navn på første grupperad
|innholdA1=innhold i første grupperad
|gruppeA2=navn på andre grupperad
|innholdA2=innhold i andre grupperåd
osv.

Valgfritt:
|footer=Innholde i footer, om nødvendig
|blokkA=Blokk navn. Endrer alle subgrupper som hører til gruppe A (gruppeA1, gruppeA2 osv) i subgrupper uinder denne overskriften (blokkB, blokkC osv for de andre gruppene)
|headeralign=forskjellig plassering for teksten i headerraden (left/right/center) om ønsket. Center som standard
|gruppealign=forskjellig plassering for teksten for gruppe- og blokkceller (left/right/center) om ønsket. Center som standard
|innholdalign=forskjellig plassering for teksten i innholdsceller (left/right/center) om ønsket. Center som standard
|footeralign=forskjellig plassering for teksten i footeren (left/right/center) om ønsket. Center som standard
}}

Alle headers, grupper og innholdsfelt er ikke vist om ikke tatt i bruk. Unntak: Om du gjør en gruppe om til en blokk, må den første subgruppen i den blokken settes (f.eks. om du setter blokkB=En blokk, gruppeB1 må spesifiseres).

Maksimum innhold er 8 gruppe (A opp til H) med 5 subgrupper (1 opp til 5) hver.

Eksempler.

Uten footer

{{navboks gruppe
|navn={{subst:PAGENAME}}
|tittele=Tittel på din navboks
|headerA=Header A
|gruppeA1=Første subgruppe av A
|innholdA1=Først subgruppe innhold av A
|gruppeA2=Andre subgruppe av A
|innholdA2=Andre subgruppe innhold av A
|headerB=Header B
|gruppeB1=Første subgruppe av B
|innholdB1=Først subgruppe innhold av B
|gruppeB2=Andre subgruppe av B
|innholdB2=Andre subgruppe innhold av B
}}

resulterer i:

Navboks tittel?

Med footer

{{navboks gruppe
|navn={{subst:PAGENAME}}
|tittele=Tittel på din navboks
|headerA=Header A
|gruppeA1=Første subgruppe av A
|innholdA1=Først subgruppe innhold av A
|gruppeA2=Andre subgruppe av A
|innholdA2=Andre subgruppe innhold av A
|headerB=Header B
|gruppeB1=Første subgruppe av B
|innholdB1=Først subgruppe innhold av B
|gruppeB2=Andre subgruppe av B
|innholdB2=Andre subgruppe innhold av B
|footer=Footer
}}

resulterer i:

Navboks tittel?
Dokumentasjon hentet fra Mal:Navboks gruppe/doc.
Advertisement