The Vault


Maldokumentasjon (for malen vist ovenfor, av og til usynlig)

Innhold


Bruk

Bare plasser "{{navbar|''Navn på Malen''}}" i en gitt mal for å legge til v · d · e navigasjonsfunksjoner til den.

|type = xx

Type

mini -
full -
Dokumentasjon hentet fra Mal:Navbar/doc.