Nukapedia

Endrar (bolk)

Karisma (Charisma)

0
  Laster redigeringsverktøyet
  • Primære statistikker i Fallout
  • Primære statistikker i Fallout 2
  • Primære statistikker i Fallout Tactics
  • Primære statistikker i Fallout 3
  • Primære statistikker i Van Buren
  • Primære statistikker i J.E. Sawyer's Fallout RPG
  • Primære statistikker i Lionheart
  • Primære statistikker i TORN

Førehandsvising

Mobile

Desktop