The Vault
Advertisement

En Ikke-spillbar Figur, eller Non-Player Character (NPC), er en person i spillet som spillerkarakteren kan omgås og handle med. De er ikke kontrollert av andre, kun en AI, men kan tilhøre en gruppe i spillet, i motsetning til spilleren som får en egen gruppe kun for seg selv.

Se også[]


Mbox stub.png
Stubb
Denne artikkelen er en stubb, en artikkel som er for kort til å inneholde mer en grunnleggende informasjon om emnet. Du kan hjelpe Nukapedia ved å utvide den.
Advertisement