Advertisement

Capital Wasteland er det generelle navnet for ruinene av Washington D.C. Og områdene i nærheten.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.