FANDOM


Bethesda Softworks LLC v. Interplay Entertainment Corporation er en pågående juridisk krangel mellom Bethesda Softworks, den nåværende eieren av Falloutserien, og Interplay, utgiveren av de originale Falloutspillene. Krangelen angår brudd på varemerker i forbindelse med tidligere og fremtidige Fallout-produkter.

BakgrunnRediger

I november 2006 søkte Interplay under Herve Caen sin ledelse om rettighetene til et mulig MMOG basert i Falloutuniverset. I april 2007 kjøpte Bethesda Softworks, utvikleren av Fallout 3, alle rettighetene til Falloutserien for $5.75 millioner USD. Selv om Bethesda nå også hadde rettigheten til Fallout MMOen, men det stod i kontrakten at Interplay fikk beholde rettighetene til å utviklet MMOen. Det ble satt spesifike krav, og om Interplay ikke kunne fullføre disse ville de miste sine rettigheter til Fallout. Utviklingen måtte begynne innen 24 måneder etter avtalen (4. april 2007), og Interplay måtte også ha skaffet $30 millioner innen samme tidsramme. Interplay måtte også gi ut MMOGet innen det hadde gått 4 år etter utviklingen begynte, og betale 12 prosent av salg og abonnementsinntekter til Bethesda, for bruk av Falloutserien.

Den 2. april 2009 annonserte Interplay en bindende kontrakt med Masthead Studios, en bulgask utvikler, om at de skulle utvikle en post-apokalyptisk MMO med navnet Project V13, som absolutt ikke har blitt bekreftet for å være det tidligere nevnte Fallout MMOGet. Grupper fra Interplay og Masthead skal jobbe sammen under Interplays ledelse for å fullføre utviklingen av prosjektet.

Den 15. april 2009 ble det annonsert at Bethesda SOftworks ville prøve å tilbakekalle lisensen til Fallout MMORPGe.

TidslinjeRediger

Den åttende september 2009 ble det første søksmålet fra Bethesda mot Interplay lagt frem i Maryland District Court, Baltimore. I oktober samme år leverte Interplay et søksmål mot Bethesda, hvor de anklaget Bethesda for å bryte kontrakten, og krever at rettighetene de solgte til Bethesda er annullerte, og at Interplay eier alle rettigheten igjen.


SøksmåleneRediger

Fallout MMORediger

Bethesda Softworks påstår at Interplay bryter avtalen om et Fallout MMO ved å ikke ha startet full utvikling av spillet innen den 4. april 2009, og ved å ikke ha sikret pengestøtten som kreves. Interplay motsier disse kravene og mener at de enda har rettighetene til å utvikle Project V13, som antas å være Fallout MMOet det er snakk om, sammen med det bulgarske Masthead Studios.

Søksmålet om Fallout TrilogyRediger

Mens Interplay fikk lov til å selge Fallout, Fallout 2 og Fallout Tactics etter å ha solgt Fallout til Bethesda, krevde kontrakten at all reklame, innpakning og reklamemateriale skulle sendes til Bethesda for godkjennelse først, noe som i følge søksmålet ikke ble gjort med Fallout Trilogy, eller andre utgivelser gjennom Good Old Games, Steam og andre digitale platformer. Bethesda påstår også at navnet Trilogy skaper urettferdig konkurranse, da det kan bety at pakken inneholder Fallout 3.

Glutton Creeper GamesRediger

Interplay påstår at Bethesdas brudd av kontrakten mellom Glutton Creeper Games angående lisensen for å utvikle og utgi Fallout Pen and Paper d20 var ulvlig. Bethesda mener at Interplay ikke hadde rettighetene til å gi lisensen til å begynne med, og at dette var et brudd på Exclusive Licensing Agreement fra 2004.

Fremtidige rettigheter til serienRediger

Ifølge Interplay gjorde Bethesda seg skyldige i urettferdig innblanding/brudd på rettigheter da de blandet seg inn i Interplays avtaler om digitale nedlastinger på GameTap, GOG osv. ved å sende brev til disse bedriftene, hvoro de skrev at Interplay ikke hadde rettighetene til Fallout-titlene. Interplay mener at Bethesda bryter kontrakten, som invaliderer salget av rettighetene, og dermed gjør at alt går tilbake til den forrige kontrakten, hvor Bethesda kun har rettighetene til å gi ut tre Fallout-spill, inkludert Fallout 3.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.