The Vault
Advertisement

Action Points (eller AP) er en spill-mekanisme som styrer antallet ting en spiller kan gjøre under en omgang i en kamp (i Fallout og Fallout 2) eller i V.A.T.S. (i Fallout 3).

Fallout, Fallout 2 og Fallout Tactics[]

Action Points blir brukt til å fyre av et våpen, lade et våpen, hente ting fra ryggsekken eller til å forflytte seg.

Fra første level: Alle karakterer starter med 5 + Agility / 2 i Action Points.

  • Perket Action Boy legger til 1 AP per nivå.
  • Perket Bonus Move legger til 2 AP per nivå, som kun kan bli brukt til å forflytte karakteren.
  • Merk: I Fallout og Fallout 2, viser måleren bare opp til 10 AP, men internt holder den øye med ekstra AP du måtte ha. I Fallout Tactics viser måleren riktig.

Fallout 3[]

  • Action points brukes i V.A.T.S. til å sikte og treffe spesielle kroppsdeler.
  • Hvert våpen bruker et spesifikt antall AP for å avfyre et skudd. Du kan finne dette tallet våpensiden.
  • Action point i total er lik 65+2*Agility, som gjør 85 AP er maksimale du kan oppnå fra starten av spillet.
  • Spilleren kan nå en maksimal på 148 AP ved å bruke spesielle perks and utstyr.
  • Ved å innta bestemte matprodukter kan AP økes midlertidig til en forbausende 268 poeng!
  • I motsetning til i tur-baserte spill, blir ikke AP samlet på slutten av en omgang, isteden blir action points regenerert over tid.
  • Merk: Level 20 perken, Grim Reaper's Sprint gjenoppretter Action Points når du går ut av V.A.T.S. hvis spilleren klarer å drepe noen.

AP-bonuser i Fallout 3[]

Navn AP-bonus Varighet Verdi Base ID Notater
Agility 2-20 Permanent N/A N/A 2 AP per Agility-poeng
Action Boy/
Action Girl
25 Permanent N/A Mal:ID/
Mal:ID
Bonus fra perk i level 16
Nerves of Steel Ingen (se notater) Permanent N/A xx{{#pad:0011c2|6|0|left}} Perk som regenererer AP raskere. Kan kun fåes i Broken Steel.
Ledoux's Hockey Mask 25 Mens utstyrt 100 Mal:ID Fra umarkert quest: Just for the Taste of It
Ranger Battle Armor 5 Mens utstyrt 430 Mal:ID Fra questet: Reilly's Rangers
Lag-Bolt's Combat Armor 10 Mens utstyrt 400 xx{{#pad:00b95f|6|0|left}} Fra umarkert quest: Fatal Attraction i Broken Steel
Tribal Power Armor 15 (13 da det senker din Agility med 1) Mens utstyrt 739 xx{{#pad:00b50f|6|0|left}} For å finne alle 100 stålbarrene i The Pitt
NukaLurk Meat 10 1 time 7 Mal:ID Varighet dobles med Chemist
Nuka-Cola Quantum 20 1 time 30 Mal:ID Varighet dobles med Chemist
Mississippi Quantum Pie 20 1 time 20 Mal:ID Varighet dobles med Chemist
Jet 30 1 time 20 Mal:ID Varighet dobles med Chemist
Ultrajet 40 1 time 50 Mal:ID Varighet dobles med Chemist
Sekundære Statistikker
Advertisement