Wikia


Mybanner4a0b430436de9

Rivet City zoals te zien in Fallout 3

Gametitle-FO3
Mbox stub Dit artikel is een stub!

Dit artikel is een stub, een artikel dat te kort is en alleen basisinformatie over een onderwerp bevat. Je kan de wiki helpen door het uit te breiden

Rivet City is een stad in een vliegdekschip in het Capital Wasteland. Het is de grootste, verst wetenschappelijk ontwikkelde nederzetting in die regio.

InwonersEdit

¹Na het openen van de vault
²Na het halen van Those!
³Na het halen van Cherry's Freedom.

Opmerking: de winkels worden opnieuw bevoorraad op maandagen en donderdagen.

Belangrijke itemsEdit

  • Een Bobblehead - Intelligence staat in het Science Lab.
  • Een kopie van de Rock-It Launcher schematics bevindt zich in de Armory.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.