Wikia


Nellis Array is een zonne-energiecentrale ten noord-oosten van Nellis Hangars, op het terrein van de Nellis Air Force Base

UiterlijkEdit

Bovenop een botonnen gebouw staan er achter een hek een aantal zonnepanelen waarvan er een aantal kapot zijn, deze kan de speler repareren met onderdelen die hij kan halen in HELIOS. Aan de binnenkant zijn er mieren die ronddwalen en een nest hebben in de grote generatorkamer.

Interessante BuitEdit

De speler kan er 2 mini nukes vinden en een unieke granaatwerper: de Thump-Thump

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.