Wikia


Het MDPL-05 power stationligt noordwestelijke hoek van de kaart, ten zuidoosten van Raven Rock en ten noordoosten van SatCom Array NW-07c.


Interessante buitEdit


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.