Wikia


Handtekeningen of Signatures worden gebruikt op het Forum of op overlegpagina's om berichten te ondertekenen, zodat andere gebruikers kunnen zien dat jij het bericht hebt geschreven.

Handtekeningen zijn dus erg belangrijk, want het is natuurlijk altijd handig om te weten wie de auteur van een bepaald bericht is. Daarom is het ook vrij logisch om altijd je berichten te ondertekenen. Als je het vergeet, dan weten de anderen immers niet dat jij het bericht geschreven hebt! Het is dus aangeraden om altijd goed te controleren of je je bericht hebt ondertekend.

Het nut van handtekeningenEdit

Het nut van handtekeningen is hierboven reeds uitgelegd: anderen duidelijk maken wie de auteur van een bepaald bericht is. Verder worden ook de tijd en de datum waarop het bericht geplaatst werd, weergegeven. Dit kan ook handig zijn om na te kijken hoe oud bepaalde berichten zijn.

Het gebruik van handtekeningenEdit

Handtekeningen mogen, ondanks hun belangrijkheid, niet zomaar overal op elke pagina geplaatst worden. Hieronder wordt duidelijk gemaakt waar handtekeningen wel en waar ze niet geplaatst mogen worden.

Handtekeningen moeten gebruikt worden op

 • overlegpagina's van andere gebruikers
 • overlegpagina's van artikels
 • het forum
 • andere pagina's waar een discussie wordt gevoerd

Handtekeningen mogen niet gebruikt worden op gewone pagina's. Het mag dus niet om bewerkingen die je uitvoert op artikels te ondertekenen. Het is immers belangrijk te weten dat geen enkele pagina 'bezit' is van een gebruiker. Ook is het nodig om te weten dat het niet zozeer belangrijk is om te weten wie de bewerking heeft uitgevoerd, maar wel om te weten dat ze uitgevoerd werd.

Berichten ondertekenenEdit

Om een bericht te ondertekenen, zijn er twee manieren:

 • Plaats vier tildes (~) op het einde van je bericht. Dit wordt dus ~~~~
 • Er is ook knop (Signatureknop) in de bewerkingsinterface die automatisch vier tildes zal plaatsen.

Als je je bewerking opgeslagen hebt, zullen de vier tildes vervangen worden door jouw handtekening.

Berichten zonder handtekeningEdit

Hoewel het verplicht is om berichten te ondertekenen, kan het toch gebeuren dat dit vergeten wordt. Als je ergens een bericht ziet dat niet ondertekend is, moet je het sjabloon Unsigned gebruiken, samen met de naam van de gebruiker die zijn bericht vergat te ondertekenen. De naam van die gebruiker kan je achterhalen door de geschiedenis van de pagina te controleren. Dit zou bijvoorbeeld het volgende geven:

{{Unsigned|Gebruikersnaam}} wordt

Gebruikersnaam (overlegbijdragen) vergat zijn bericht te ondertekenen.

Soorten handtekeningenEdit

Er zijn drie verschillende soorten handtekeningen op Wikia. Ze worden nu één voor één besproken.

StandaardhandtekeningEdit

In zowat alle gevallen zal dit soort handtekening gebruikt worden. Je moet vier tildes typen om dit soort handtekening te krijgen.

Wiki codes Resultaat (code) Resultaat
~~~~ [[Gebruiker:VoorbeeldGebruiker|VoorbeeldGebruiker]] 23:42, oktober 1 2020 (UTC) VoorbeeldGebruiker 23:42, oktober 1 2020 (UTC)

Omdat bij dit soort handtekening zowel de naam van de gebruiker als de datum en tijd wordt weergegeven, is het de meest gebruikte en ook aangeraden soort handtekening.

GebruikersnaamEdit

Een tweede soort handtekening geeft alleen de naam van de gebruiker weer (dus geen datum of tijd). Om het te gebruiken, moet je drie tildes (~~~) typen. Omdat het belangrijk is om te weten wanneer een bericht geplaatst werd, is dit dus aangeraden dit soort handtekening niet te gebruiken. Het kan wel een snelle manier zijn om een link naar je gebruikerspagina te geven.

Wiki codes Resultaat (code) Resultaat
~~~ [[Gebruiker:VoorbeeldGebruiker|VoorbeeldGebruiker]] VoorbeeldGebruiker

Datum en tijdEdit

Dit geeft enkel de datum en tijd weer, dus niet de naam van de gebruiker. Om het te gebruiken, moet je vijf tildes (~~~~~) typen. Opnieuw is het aangeraden dit soort handtekening niet te gebruiken.

Wiki codes Resultaat (code) Resultaat
~~~~~ {{CURRENTTIME}}, {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}} {{CURRENTYEAR}} (UTC) 23:42, oktober 1 2020 (UTC)

Regels om handtekeningen te makenEdit

Gebruikers zijn vrij om hun handtekeningen aan te passen zoals zij willen, maar toch zijn er een aantal regels die in acht moeten worden genomen. Dit zijn de volgende:

 • Alle handtekeningen moeten een link hebben naar de gebruikerspagina van de gebruiker. Een link naar zijn overlegpagina is ook gewenst, doch niet verplicht.
 • Elke gebruiker mag maar één handtekening tegelijkertijd hebben. Handtekeningen mogen wel veranderd en aangepast worden.
 • Handtekeningen mogen slechts een beperkt aantal afbeeldingen bevatten. Gewoonlijk zijn dat er maximaal twee of drie. Als er meer afbeeldingen in een handtekening worden geplaatst, kan dat er voor zorgen dat oudere computers pagina's traag laden.
 • Handtekeningen mogen geen witregels en moeten op één regel staan.
 • Handtekeningen mogen geen drukke animaties bevatten; opnieuw omdat dit sommige computers zal vertragen.
 • Handtekeningen die HTML tags bevatten moeten beginnen met <span> en eindigen met </span>.

Je eigen handtekening Edit

Je bent dus vrij om je eigen handtekening te maken, maar hou wel de voorafgaande regels in gedachten! Het is aangeraden om je handtekening op een van de volgende pagina's te maken: [[<je gebruikersnaam>/Handtekening]] of op [[Sjabloon:Signatures/<je gebruikersnaam>]]. Gebruikers die niet goed weten hoe ze aan het maken van zo'n handtekening moeten beginnen, kunnen hier een bericht achterlaten en aan andere gebruikers laten weten hoe hun handtekening er uit zou moeten zien.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.