Wikia


Administrators zijn gebruikers die speciale rechten gekregen hebben op de wiki. Die rechten laten hen toe om verschillende dingen te doen die belangrijk zijn om de wiki goed te laten functioneren, zoals het beveiligen en verwijderen van pagina's, het blokkeren van gebruikers...

Er zijn twee verschillende soorten: administrators en bureaucraten. Bureaucraten kunnen nog net iets meer dan administrators: zij kunnen andere gebruikers speciale rechten geven, maar die ook weer afnemen (behalve van andere bureaucraten). Zij bepalen dus uiteindelijk wie administrator wordt en wie niet.

Administrators hebben dus speciale rechten, maar ze moeten een voorbeeld zijn voor de anderen. Er wordt van hen verwacht dat zij vandalisme verwijderen en vandalen blokkeren (in overeenstemming met het blokkeerbeleid). Ook verwacht men van hen dat zij andere gebruikers helpen als zij hulp nodig hebben.

Rechten van administratorsEdit

'Speciale rechten' is een vage omschrijving van de dingen die administrators kunnen doen. Hier staat een lijstje met allerlei dingen die alleen administrators en bureaucraten kunnen doen:

 • Het beveiligen van artikelpagina's en die beveiliging ook weer opheffen
 • Het bewerken van beveiligde pagina's
 • Het verwijderen van artikels, afbeeldingen, sjablonen... inclusief hun geschiedenis
 • Het bekijken van verwijderde pagina's en die eventueel terugplaatsen
 • Gebruikers en IP-adressen blokkeren en deblokkeren
 • Bewerkingen snel tenietdoen dankzij de rollback-functie
 • Pagina's van Media Wiki bewerken en de stijl van de wiki aanpassen

Administrator wordenEdit

De bureaucraten op deze wiki bepalen wie administratorrechten krijgt en wie niet. Zij zullen een gebruiker nomineren die in aanmerking komt voor deze rechten en dan zullen alle bureaucraten en administrators daarover discussiëren en stemmen.

Er zijn geen vaste voorwaarden om administrator te worden, maar het volgende kan zeker helpen:

 • Vriendelijk zijn tegen andere gebruikers
 • Vandalisme verwijderen en de vandalen aangeven bij een administrator
 • Vele, maar vooral nuttige bewerkingen doen.
 • Actief zijn op de wiki
 • ....

Zoals al gezegd, het is niet zeker dat je een administrator wordt als je aan deze voorwaarden voldoet. Dit zijn enkel richtlijnen.

Administrators worden ook gevraagd om op te passen met de rechten die ze krijgen. Enkele van deze rechten (verwijderen van pagina's, gebruikers blokkeren) kunnen grote geveolgen hebben op de wiki.

ToegangstypesEdit

Om de verhoudingen van administrators en bureaucraten tegenover gewone gebruikers duidelijk te maken, staan hier alle mogelijke toegangstypes opgesomd. De eerstegenoemde, de IP-adressen, kunnen het minst doen terwijl de laatstgenoemde, de Wikia Staff, alles kan veranderen op de wiki.

 • IP-adressen: Het zijn bezoekers van de wiki die niet zijn ingelogd. Ze staan overal vermeld als 'anonieme bijdrager'. Ze kunnen wel een aantal dingen doen, waaronder het bewerken van gewone pagina's.
 • Ingelogde gebruikers kunnen alles wat anonieme bijdragers kunnen, maar hebben ook een eigen gebruikerspagina waar ze meer informatie over zichzelf kunnen plaatsen, ze kunnen bestanden uploaden, pagina's volgen, pagina's hernoemen, hun voorkeuren aanpassen en bewerkingen als klein aanduiden. Als het account een aantal dagen bestaat, kunnen ze ook semi-beveiligde pagina's aanpassen.
 • RollbackKroonKlein Rollbackers zijn gewone gebruikers die een extra optie, de rollbackfuncite, gekregen hebben. Met deze functie kunnen zij een bewerking met één muisklik tenietdoen. Elke administrator, bureaucraat, Helper en lid van de Wikia Staff heeft deze knop ook.
 • BotKroonKlein Bots zijn eigenlijk geen echte gebruikers: het zijn programma's die door een andere gebruiker gecreëerd zijn om een bepaalde taak automatisch te laten uitvoeren. Bewerkingen door bots worden met 'b' aangeduid in de geschiedenis van pagina's.
 • ForumAdministratorKroonKlein Forumadministrators hebben de volledige rechten van een administrator, maar enkel op het forum. Zij kunnen berichten op het forum verwijderen, gebruikers ervan verbannen... Normale administrators kunnen dit ook.
 • AdministratorKroonKlein Administrators, ook wel een beheerders genoemd, kunnen verschillende dingen die gewone gebruikers niet kunnen. Zie rechten van administrators.
 • BureaucraatKroonKlein Bureaucraten kunnen dezelfde dingen als administrators, maar kunnen andere gebruikers ook nieuwe rechten (bijvoorbeeld rollbackrechten) geven en die ook weer afnemen, behalve van andere bureaucraten.
 • HelperKroonKlein Helpers zijn gebruikers die globale administratorrechten hebben;. Het zijn vrijwilligers die voor Wiki werken en behoren dus niet tot de gewone gebruikers. Zij kunnen gebruikers rechten geven -gaande van rollbackrechten tot bureaucraatrechten- en die ook allemaal weer afnemen. Helpers hebben echter geen hogere rang dan administrators.
 • StaffKroonKlein De Staff bestaat uit werknemers van Wiki Inc. Zij hebben volledige administratorrechten op elke wiki. Ze kunnen ook het IP-adres van elke ingelogde gebruiker zien door speciale functies. Ze kunnen alles wat administrators en bureaucraten kunnen; al kunnen zij ook veel meer dingen doen.

Lijst van administratorsEdit

Actieve administratorsEdit

Naam Bureaucraat?
Xsdvd Ja
Tjcool007 Ja
Peace'n Hugs Ja

Inactieve administratorsEdit

Naam Bureaucraat?
Ausir Ja
DGC Brotherhood Ja
Sentinel 101 Nee