FANDOM


New California Republic (NCR, suom. Uusi Kalifornian tasavalta), on demokraattinen tasavalta Kaliforniassa,
Ncrlippu

Lippu

jolla on alueita Nevadassa, Oregonissa ja Kalifornian niemimaassa. Tasavalta on vannoutunut palauttamaan oikeuden ja edistyksen Joutomaahan. Näihin lukeutuvat myös jotkin vanhan maailman arvot, kuten demokratia, vapaus ja lait. Tasavallan pääkaupunkina toimii saman niminen kaupunki, joka ennen tunnettiin Shady Sandsinä.

Yli 700,000 ihmisen ansiosta Tasavallalla on kiistämättä Joutomaan suurin toimivin armeija ja se on suurin ihmisten perustama yhteisö ydinsodan jälkeisessä entisessä Yhdysvalloissa. Tasavalta koostuu viidestä osavaltiosta, jotka ovat: Shady Sands, Los Angeles, Maxson, The Hub ja Dayglow. Lisäksi Tasavalta hallitsee joitakin muita alueita, kuten Mojaven aavikkoa ja Kalifornian niemimaata.

Historiaa Muokkaa

Uuden Kalifornian Tasavalta syntyi jäljelle jääneistä Holvi 15 asukkaista. Holvi 15 oli samantyylinen kuin Holvi 13, joka aukesi aiemmin päästäen asukkaansa vaeltamaan ympäri Joutomaata. Holvi 15 asukkaat jättivät holvin ottaen mukaansa kaiken mahdollisen minkä vain saivat. Asukkaat löysivät pienen, muureilla ympäröidyn viljelijäyhteisön kylän, Shady Sandsin, joka sijaitsi holvien välimaastossa. Vuonna 2161 yhteisöä johti henkilö nimeltään Aradesh.

Vuonna 2186 perustettiin Uuden Kalifornian Tasavalta, jonka hallintoelimeksi muodostettiin keskusvaltuusto. Vuonna 2196 Aradeshin tytär, Tandi valittiin Tasavallan presidentiksi. Vuonna 2241 Tasavallan pääelinkeino oli sen suuret brahmin-karjat, jotka tarjosivat Joutomaalle lähes kaiken sen nahan ja lihan jota se tarvitsi.

Laajeneminen Muokkaa

Tasavallan suhde vanhaan holviinsa on kokenut monia mullistuksia vuosien aikana. Monet tahot, Tasavalta mukaanlukien, eivät kykene jättämään Holvi 15 rauhaan. Tämän vuoksi Tasavalta kävi suurta kädenvääntöä muiden ryhmittymien kanssa siitä, kenelle Holvin aarteet kuuluvat. Valitun avulla holvi suostui liittymään Tasavaltaan, kun Tasavalta tarjosi holville suojaa fyysisiä uhkia vastaan ja taloudellista apua. Tasavalta sai viimein tukevan jalansijan eteläisessä Kaliforniassa, kun holvin resurssit olivat sen käytössä, ja Tasavalta kykeni laajenemaan itään. Vuoteen 2281 mennessä koko Amerikan lounaisosa oli yhdistynyt Tasavallan lipun alle. Tasavalta jatkoi laajenemistaan kohti Mojavea.

Brahminin pitäjät Holvi 13 tuntumassa olivat vaikeuksissa radscorpionien kanssa siitä lähtien, kun Shady Sands löydettiin. Myös deathclawien hyökkäyksistä karjan kimppuun oli tehty ilmoituksia, mutta sen jälkeen kun Enclave hävitti deathclawit hyökkäyksiä ei ole enää ollut.

Tasavallalla on toimiva kauppa- ja suhdeosasto, joka lähettää jatkuvasti lähettejä Joutomaahan levittämään propangandaa ja julisteita. Eräs tunnettu lähetti on Thomas Moore. Moore on tällä hetkellä Vault Cityssä levittämässä Vault Cityn vastaista ja Tasavallan puoleista propagandaa. Tasavallan propagandaa löytyy miltein mistä vain asutuskeskuksesta pohjoisemmassa Kaliforniassa.


Sota Teräksen Veljeskunnan kanssa Muokkaa

Tasavallan ja Veljeskunnan välit eivät koskaan ole olleet lämpimät, mutta välit tulehtuivat entisestään kun Jeremy Maxon nousi Veljeskunnan johtoon. Hän ehdotti että, teknologia on saatava pois alempien ihmisten käsistä keinolla millä hyvänsä. Vuonna 2242 julistettiin sota näiden kahden ryhmän välille.

Sota riehui vuosien ajan ja tilanne näytti ensin kääntyvän Veljeskunnan voitoksi, kun tuhansia Tasavallan sotilaita kaatui taistelussa Veljeskunnan ylivoimaisiin aseisiin. Tasavalta onnistui kuitenkin hankkimaan täydennyksiä kaatuneiden sotilaidensa tilalle. Veljeskunta ei valikoivana yhteisönä saanut rivejään täytettyä yhtä nopeasti, ja lopulta oli selvää, että Tasavalta voittaisi sodan miesylivoimansa ansiosta.

Taistelu New Vegasista Muokkaa

Vuonna 2281 Tasavalta jatkoi laajenemistaan. Eräs monista itään lähetetyistä tiedusteluryhmistä saapui Las Vegasiin (nykyinen New Vegas) ja huomasi että kaupunki oli miltei koskematon ja että Hooverin pato oli vielä toimintakunnossa. Huomattuaan kaupungin ja padon tarjoamat sotilaalliset ja ekonomiset edut Tasavalta alkoi nopeasti lähettämään sotilaallisia joukkojaan Vegasiin siinä toivossa, että Veljeskuntaa vastaan käydyssä sodassa menetetyt resurssit saataisiin korvattua kaupungin avulla.

Hooverin pato oli kuitenkin Securitron-armeijan ja raskaasti aseistettujen heimolaisten hallussa. Tilanne jämähti, kunnes eräs Securitron lähestyi Tasavallan asemia herra Housen edustajana ja vaati neuvotteluja Tasavallan hallituksen kanssa. Ennen pitkään neuvottelut pidettiin ja päätettiin, että Tasavalta saisi padon ja 95% sen tuottamasta energiasta omaan käyttöönsä, loput 5% tulisi ohjata Vegasiin. Tasavalta sai myös luvan levittää sotilaallisia joukkojaan Vegasin lähialueille, mutta Tasavallan tulisi tunnustaa Vegasin itsenäisyys. Ehdot hyväksyttiin molemmin puolin ja sopimus tehtiin. Vaikka sopimus miellytti Tasavaltaa, se suunnitteli koko Vegasin valtausta joko diplomaattisin keinoin tai raakaa sotilaallista ylivoimaansa käyttäen.

Tasavalta käy nyt sotaa Caesarin legioonan kanssa Mojaven hallinnasta. Tasavalta on myös sodassa Mahtavien Kaanien kanssa Bitter Springsin verilöylyn jäljiltä. Eräs Tasavallan tukikohta, Nelson, vallattiin Caesarin legioonan toimesta, kuten myös Fort Aradesh. Searchlightin tukikohta tuhottin täysin legioonan toimesta ydinaseella, ja kaikki kaupungin henkiin jääneet muuttuivat ghouleiksi. Presidentti Kimballin ja kyvyttömän kenraali Oliverin alaisuudessa sotilaiden taistelutahto on matalimmalla kuin koskaan ennen ja tästä syystä sotilaat jättävät armeijan useammin kuin koskaan. Eräs tärkeimmistä tukikohdista, Forlorn Hope (suom. kadotettu toivo) on nimensä mukaisesti täynnä masentuneita, alati taistelevia sotilaita. Hope muodostaa puolustuslinjan Colorado-joen rannalle ja valmistautuu taistelemaan Hooverin padosta, joka tulee muuttamaan koko Mojaven kohtalon. Tasavallan joukot ovat hajaantuneet aivan liian laajalle alueelle, torjuakseen legioonan joen ylitykset.

Tasavallan valuutta menetti suurimman arvonsa Veljeskunnan väijytettyä ja tuhottua Tasavallan kultakuljetukset. Tasavalta hallitsee rautaisella otteella patoa ja sen tuotantomahdollisuuksia, antaen sähköä ja puhdasta juomavettä vastineeksi sotilaallisista tarvikkeista. Tämä luo Tasavallalle aina vain vakaampaa jalansijaa Vegasin alueella.

Ennen pitkään Tasavalta aikoo viedä Vegasin herra Houselta, mutta ei voi tehdä tätä ennen kuin legioona on hävitetty. Housen Securitron-ameija on varteenotettava uhka niin legioonalle kuin Tasavallalle, mutta vai silloin kun ne on päivitetty Mark II OS -versioksi. Tämä epämiellyttävä pattitilanne ratkeaa vasta kun yksi näistä kolmesta ryhmästä saa Platinum Chipin, aktivoi päivitetyt Securitronit ja hävittää niiden avulla kaksi muuta ryhmää.

Vegasin taistelut eivät ole ollenkaan Tasavaltalaisten suosiossa, sillä heille sota on vain korkeita veroja ja menetettyjä lapsia. Sotaa vastustavat senaattorit saattavat hyvinkin käyttää tätä edukseen tulevissa vuoden 2281 senaatinvaaleissa.

Organisaatio ja yhteisö Muokkaa

Tasavalta on demokraattinen tasavalta, joka pyrkii samanlaiseksi kuten Suurta sotaa edeltänyt Amerikka. Hallitus on jaettu kolmeen osaan: Parlamenttiin, toimeenpanevaan hallintoelimeen ja oikeudelliseen osaan. Parlamentti on kongressi, jossa ovat osavaltioiden vaalein valitut edustajat, jotka päättävät Tasavallan asioista

Teoriassa voisi luulla että tämä olisi tasapainoinen ja luja systeemi, mutta käytännössä jokainen osavaltio kuitenkin yrittää todistaa omaa itsenäisyyttään ja toimii vain omaksi hyväkseen. Erityisen paljon kitkaa on Hubin ja Shady Sandsin välillä, usein liittyen kauppaoikeuksiin ja karavaanireitteihin. Toisaalla kitkaa politiikan saralla aiheuttavat monet yksityiset vaikuttajat, erityisesti tietyt brahmin-paronit joidet rikkaudet vaikuttavat suuresti äänestyksiin. Paroneiden tarpeet asetetaan usein ensisijalle. Muut organisaatiot, joilla on paljon valtaa, ovat Gun Runners ,joka on Tasavallan pääasiallinen aseidentoimittaja, ja Crimson Caravan, joka hallitsee kauppareittejä ja käyttää kaupallista monopoliaan hyväkseen saadakseen päätäntävaltaa Tasavallan hallituksessa.

Presidentti on valtion pää, suurin vaikuttaja ja päättäjä, joka päättää viimekädessä mihin suuntaan Tasavaltaa pitäisi viedä. Esimerkiksi Tandin ollessa presidentti kymmenen kautta (jonka pitkää hallituskautta Caesar pilkkaa enemmänkin monarkiaksi kuin demokraatiseksi tasavallaksi), Tasavalta on laajentunut huomattavasti, keskittyen Suurta sotaa edeltäneen sosiaalisen ja teknisen perusrakenteen uudelleen rakentamiseen. Aaron Kimballin presidenttikaudella Tasavalta on ajautunut imperialismiin ja on korruptoitunut, laajentunut holtittomasti joka suuntaan ja on tästä syystä heikentynyt suuresti. Syyksi on nähty yleensä se, että Aaron Kimballilta puuttuu Tandin karisma ja visiot tulevaisuudesta.

Tasavalta ei harrasta seksismiä (toisin kuin monet muut ryhmät); tähän ovat saattaneet vaikuttaa yhteisön juuret Holvissa ja Tandin presidenttikaudet. Tasavalta ei myöskään syrji suuressa mittakaavassa ghouleja tai mutantteja, vaikkakin tästä on kovaa kiistelyä Tasavallan sisäisesti. Tasavallalla on vain vähän kontaktia Necropolikseen tai Mestarin armeijaan, joten useimmat kansalaiset eivät kohtaa elämässään ghouleja tai mutantteja. Eräät poliitikot käyttävät mutanttivastaisuutta ääniharavana vaaleissa.

Uskonnon ja politiikan väliin on vedetty selkeä viiva, sillä molemmat, niin Tandi kuin Aradesh olivat sitä mieltä että politiikka ja uskonto eivät sovi yhteen. Tasavalta kuitenkin on sallinut ja sallii yhä uskonnot, kunhan ne eivät sisällä ihmisuhreja tai FE-virukseen upottamista.

Uuden Kalifornian Tasavallan armeija Muokkaa

Uuden Kalifornian Tasavallan armeija on Tasavallan pääasiallinen armeija ja on täten yksi Joutomaan suurimmista armeijoista.

Historia Muokkaa

Armeijan alkuajoista ei ole pidetty niin tarkkaa kirjaa, mutta vuonna 2241 se oli suurin toimiva armeija Core Regionilla joka koostuu monista divisioonista, mukaanlukien erityinen jalkaväki ja mekanisoidut yksiköt. Uuden Kalifornian Tasavallan rangerit olivat erityinen joukko-osasto joka liitettiin armeijaan, mutta jolla on kuintenkin oma johto.

Armeija jatkoi kasvamistaan ja palveli Tasavaltaa, turvaten tämän laajenemista ja sen hallussa olevia alueita. Armeija on julistautunut sotaan Teräksen Veljeskunnan kanssa ja on käynyt suuria kamppailuja Caesarin legioonan kanssa Hooverin padolla

Vuonna 2281 armeija on suurin yksittäinen armeija Mojaven alueella, ainoa vastusta Mojavella oli legioona jolta armeija sotilaat suojelivat Vegasia ja sen lähialueita, vaikkakin pattitilanne legioonan kanssa pakotti armeijan leviämään laajalle ja ohuelti. Tämän vuoksi menetettiin Camp Searchlight ja Nelson.

Armeija organisaationa Muokkaa

Armeija on ottanut vaikutteita ennen Suurta sotaa toimineesta Yhdysvaltain armeijasta. Suurin tavallinen osasto on pataljoona, joka jaetaan komppanioiksi joita johtavat upseerit (esimerkiksi 5. pataljoonan. 1. komppania on luutnantti Hayes). Komppaniat jaetaan ryhmiksi komentavan upseerin toimesta. Tyypillisesti ryhmiä johtaa kersantti tai aliupseeri.

Armeijan toiset yksiköt eroavat normaaleista taisteluyksiköistä. Näihin sisältyvät tiedusteluyksiköt (kuten 1. Recon), raskaat jalkaväkijoukot (power armorein varustettuja sotilaita jotka vastaavat suoraan kenraali Lee Oliverille), lääkintäjoukot, huoltojoukot sekä sotilaspoliisit.

Tukikohdat joita yleensä kutsutaan leireiksi, ovat usein upseerien käskynalaisuudessa, useimmiten majureiden. Suuremmat tukikohdat, kuten McCarran, jotka kouluttavat alokkaita vaativat kouluttajia.

Armeija  jakautuu kahteen eri luokkaan: Sotilaat (Troopers) ja Kommandot (Rangers). Sotilaat ovat Tasavallan perusjoukkoja ja suuri osa armeijasta koostuukin sotilaista. Heidän joukossaan on sekä vapaaehtoisia että varusmiehiä. Heidän koulutuksensa taso on vaihtelevaa mutta tasavalta pystyy varustamaan jokaisen sotilaansa tuliasein, johon vain harva ydinsodan jälkeinen organisaatio pystyy. Kommandot ovat toista luokkaa. Kommandot valitaan armeijan parhaista sotilaista ja heistäkin 80% ei läpäise koulutusta. Heidän koulutuksensa ja aseistuksensa on koko joutomaan parhaimmistoa ja pystyvät kääntämään taistelun tasavallan eduksi vaikka he olisivatkin pienilukuisempia. Kommandot toimivat lähes kokonaan normaalin armeijan ulkopuolella ja kommandoja johtavat kokeneemmat kommandot. Legioonan tapaan kommandoilla ei ole sotilasarvoja vaan heidän asemansa riippuu kokemuksesta.

Ulkopuoliset suhteet Muokkaa

Armeija jättää diplomatian poliitikoille. Se miten armeija toimii ulkopuolisia kohtaan riippuu näiden ulkopuolisten suhteesta Tasavaltaan.


Tekniikkaa Muokkaa

Varustus sotilailla on usein kevyttä, mutta vaihtelee suuresti. Perusvarustus on puoliautomaattinen 5.56mm palveluskivääri (Service Rifle), tai 9mm pistooli, metsästyskivääri (hunting rifle). Suojaus useimmilla sotilailla muodostuu metallisesta rintapanssarista joka ulottuu suojaamaan myös yläselkää, Panssaria kannattelevat metalliset olkaimet. Metallisuojausta pidetään ruskean takin päällä.

Perusjalkaväen lisäksi on myös erikoisjoukko, Tasavallan rangerit. Monet rangerit pitävät yllään Tasavallan itse suunnitelemaa rangerin vartiopukua, vaikkakin rynnäkköjoukot käyttävät trenssiä, jollaista käyttivät alunperin Mojaven aavikkojoukot. Näiden lisäksi rangerit käyttävät mellakkakypärää ja mellakkahaarniskaa. Nämä sotilaat kantavat tavallista parempia aseita, kuten Anti-materiel riflejä.

Liittolaiset Muokkaa

Lista liittolaisista joista pelaaja voi tehdä liitolaisia tai ovat jo valmiiksi vuonna 2281

Galleria Muokkaa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.