Caesarin Legioonan tunnus

Caesar's Legion eli Caesarin Legioona on Caesarin perustama ja johtama aggressiivinen ja imperialistinen järjestö. Legioona toimii pääsääntöisesti itään Grand Canyonista, entisen Arizonan alueella, ja se koostuu enimmäkseen eri heimojen jäsenistä ja heidän lapsistaan.


Historiaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaksi Ilmestyksen seuraajaa, Caesar ja Calhoun, oli lähetetty tutkimaan heimolaisten murteita osana kahdeksanhenkistä retkikuntaa. Matkallaan he tapasivat Joshua Grahamin joka oli mormonien lähetyöntekijä ja heimoasiantuntija. Pian Grahamin tavattuaan mustajalka-heimolaiset vangitsivat ryhmän ja pitivät heitä vankeina lunnaita vastaan.

Siihen aikaan mustajalat olivat sodassa seitsemän muun heimon kanssa, mutta Caesar, joka ei halunnut kuolla heimon mukana, päätti käyttää tietojaan sodankäynnistä hyväkseen (vastoin seuralaistensa tahtoa); hän opetti mustajaloille muun muassa aseen puhdistamisen, räjähteiden teon ja taktisen toiminnan pienissä ryhmissä. Koulutuksesta oppineina mustajalat voittivat sodan, ja Caesar nimitettiin heimon johtajaksi. Calhoun lähetettiin takaisin seuraajien luokse kertomaan Caesarin toimista, ja Caesar Joshua Grahamin kanssa muodosti mustajaloista ja valloitetuista tai antautuneista heimoista Caesarin Legioonan.

Caesar ja Joshua Graham käyttivät valta-asemaansa hyödyksi ja aloittivat muiden heimojen valtaamisen osaksi Legioonaa. Vuosikymmenien aikana he valloittivat useita heimoja ja tuhottuaan heimojen identiteetin liittivät heimot osaksi Legioonaa. Vuoteen 2277 mennessä Legioona oli valloittanut ja liittänyt itseensä 86 eri heimoa ja oli samalla kasvanut suurimmaksi ja vaarallisimmaksi organisaatioksi alueella Coloradosta itään. He aloittivat sodan Desert Rangersien kanssa ja olivat melkein kokonaan tuhonneet heidät ennen kuin he saivat yhteyttä NCR:iin, joka oli levinnyt Mojaven alueelle.

Vuonna 2277 Legioonan joukot ylittivät Colorado-joen ja perustivat Mojaven alueen päätukikohtansa Fortification Hillin.


Yhteisö ja organisaatio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Caesar on päättänyt jäljitellä Rooman legioonan rakennetta ja arvoja, koska hän on ajatellut sen toimivana mallina, joka alottaisi ydinsodan jälkeisessä maailmassa uuden Pax Romanan, rauhan kauden.

Lähes kaikki fyysisesti vahvat miehet otetaan Legioonaan sotilaiksi, kun taas naiset ovat Legioonalle lähinnä synnytyskoneita joiden tehtävänä on harvoin muuta kuin tehdä lisää lapsia. Harvat naiset pääsevät toimimaan Caesarin pappeina ja silloinkin heidän tehtävänsä on lähinnä viedä perheiltä lapset ja kasvattaa heistä Legioonan jäseniä.

Caesaria pidetään suurena johtajana ja hänet mielletään Marsin, roomalaisten sodan jumalan, valituksi. Hän komentaa Legioonaa apunaan Lanius,kun taas pappien tehtävänä on luoda ja ylläpitää kyseistä kulttia orjien ja Legioonan jäsenten parissa.

Legioona hylkää kaikki jotka ovat fyysisesti ja psyykkisesti heikkoja, eivätkä he käytä minkäänlaisia lääkkeitä ja muutenkin lääketieteellinen taso Legioonassa on varsin heikko. Legioonan lääketieteellisen tason heikkous selittyy sen ajatusmaailmalla: jos joku on heikko, loukkaantunut tai sairastunut, niin heidän kuolemansa vain parantaa legioonan kokonaisuutena.

Epäpätevyyttä ja pelkuruutta pidetään Legioonassa heikkoutena ja siitä rankaistaan ankarasti. Yleisin rankaisukeino on kuolemantuomio, vammauttaminen tai ristiinnaulitseminen..

Kannibalismi on Legioonassa hyväksyttyä ja jotkut korkean tason virkamiehet, kuten Aurelius of Phoenix, harjoittavat sitä.


Rakenne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Legioona on hyvin hierarkkinen. Jokaista joka ei ole Legioonan jäsen pidetään irstaana, kun taas ne jotka ovat eivät ole legioonan jäseniä ja ovat samalla Legioonalle vihamielisiä kutsutaan profligateseiksi (hieman irstaina). Juuri siepattuja ihmisiä pidetään alhaistakin alempana ja heidän ainoa oikeutensa on olla orja, ja jos he eivät täytä vaatimuksia, heidät tapetaan tai ristiinnaulitaan.

Orjat ovat hieman korkeammalla kuin juuri kaapatut ihmiset ja heitä pidetään kelpaamattomina taistelemaan legioonan puolesta. Orjien odotetaan noudattavan hyveitä jotka ovat rehellisyys, teollisuus ja varovaisuus ja tottelevan isäntänsä käskyjä ilman mitään vastusteluita. Orjille annetaan uudet nimet ja heidän rintaansa maalataan suuri punainen X-kirjain.

Sieppaamisen aikana orjien on pakko käyttää Slave Collareita. Myöhemmin, kun heidät on kuljetettu syvemmälle legioonan alueelle, Slave Collarit poistetaan. Orjien lapset otetaan huostaan papittarien toimesta jotka kasvattavat heidät legioonan jäseniksi.

Legioonalaiset ovat Caesarin legioonan tärkeimmät taisteluvoimat ja he muodostavat yhteiskunnasta suurimman osan. Legioonalaiset ylenevät puhtaasti ansioden perusteella - jos legioonalainen osoittautuu hyvin edukseen taistelussa hän ylenee, mutta jos hän ei osoittaudu edukseen taistelussa hän on onnekas jos hän pääsee elävänä karkuun.

Legioonan veteraani.

Armeija[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koko Legioonan armeijaa johtaa Legaatti, joka vastaa ainoastaan Caesarille. Tämän lisäksi armeijalla on kaksi erikoisyksikköä: Frumentarii, joiden erikoisalaa on soluttautuminen ja juonittelu, sekä Praetorians, jotka ovat Caesarin henkivartijoita. Muutama Praetorian suojelee myös Legaattia. Ranger Andyn mukaan Legioona käyttää myös lapsisotilaita.

Toisin kuin NCR:n armeijassa, Legioonalaisten järjestys ei perustu arvoon, vaan suoraan taistelukokemukseen. Kaikkein kokemattomimmat tulokkaat käyttävät yksinkertaisia varusteita ja marssivat yleensä etulinjassa. Useista taisteluista selvinneitä kutsutaan Priima-Legioonalaisiksi ja heitä voidaan harkita Decanuksen arvoon. Heidät marssitetaan taisteluun tulokkaiden jälkeen.

Kaikkein kokeneimmat Legioonalaiset, veteraanit, pidetään takalinjoilla ja he liittyvät taisteluun vain, jos tulokkaat ja priima-legioonalaiset eivät saavuta tavoitteitaan. Tämä käytäntö ei ole kokeneiden sotilaiden palkitsemista palveluksestaan. Sen sijaan veteraanien käyttäminen viimeisenä pakottaa tulokkaiden jo valmiiksi heikentämän vihollisen taistelemaan Legioonan parhaita sotilaita vastaan.

Korkea-arvoisimmat komentajat, Centurionit ja Legaatti, ovat Legioonan vaarallisimmat jäsenet. Toisin kuin vastaavat komentajat NCR:ssa, jokainen on saavuttanut arvonsa puhtaasti saavutuksillaan taistelussa. Heidän panssarinsa heijastaa heidän saavutuksiaan; se on tehty kaatuneilta vihollisilta saaduista materiaaleista. Centurioneita käytetään kuitenkin vain harvoin taistelussa, sillä heidän johtajan taitonsa ja rajallinen lukumääränsä tekevät centurionin menettämisestä kovan iskun.

Erityisyksikkö Legioonan armeijassa on Vexillarius. He ovat Legioonan lipunkantajia, johtaen legioonalaiset taisteluun.

Sotilaiden kuri legioonassa on äärimmäinen. He noudattavat taistelussa mitä tahansa käskyä ja tarvittaessa uhraavat epäröimättä henkensä. Syy tähän on yksinkertainen; epäonnistumisesta rankaistaan ankarasti. Epäonnistuneet legioonalaiset ovat onnekkaita, jos selviävät hengissä. Ne, jotkä epäonnistuvat, teloitetaan usein ristiinnaulitsemalla. Jotkut epäonniset saatetaan hakata palasiksi Caesarin edessä Praetorianien toimesta. Joskus Legaatti voi suorittaa decimationin, jossa joka kymmenes legioonalainen hakataan kuoliaaksi. Elinajanodote Legioonan armeijassa on matala - pitkään palvellut legioonalainen on pelkoa herättävä vastus.

Vaikka tämä kurinalainen sodankäynti on erittäin tehokasta, se luo joitakin helposti hyödynnettäviä heikkouksia. Legioonan sotilaat koulutetaan tottelemaan ylempiään jokaisessa tilanteessa. Tämä tekee, varsinkin tulokkaista, hitaita mukautumaan muuttuviin tilanteisiin taistelukentällä. Jos upseerit ja veteraanit eliminoidaan, tulokkaat eivät kykene hallitsemaan tilannetta, joukoista tulee epäorganisoituneita ja helposti tuhottavia.

Legioonan sotilaat kunnostautuvat lähitaistelussa, mistä kertoo heidän asevalintansa. Jokaisen legioonalaisen perusaseistukseen kuuluu viidakkoveitsi (Machete). Legioonalaiset käyttävät myös tuliaseita, mutta niitä nähdään harvoin tulokkaiden käsissä. Tuliaseet saadaan usein kaatuneilta vihollisilta. Alemman arvon legioonalaiset käyttävät usein yksinkertaisia ja helposti huollettavia tuliaseita. Decanukset aseistetaan yleensä konepistoolilla. Priima- ja veteraanilegioonalaiset käyttävät mieluiten hitaammin ampuvia, luotettavia aseita, kuten Cowboy Repeatereita, Hunting Rifleja sekä 44. magnum revolvereita. Edistyneintä aseteknologiaa Legioonassa käyttävät Centurionit, joiden voi nähdä käyttävän Anti-materiel rifleja sekä Marksman Carbineja. Legioonan sotilaat ovat keskimäärin kestävämpiä kuin NCR:n sotilaat, mutta käyttävät heikompaa panssaria.

Legioona käyttää paljon ns. "Hit and Run"-taktiikkaa. Kohteisiin hyökätään usein nopeasti suurella joukolla, suuri osa ihmisistä tapetaan ja osa otetaan orjaksi. Joukot poistuvat paikalta nopeasti, ennen kuin vihollinen ehtii vastata. Kuten Lanius kuvaa, Legioonan joukot ovat paljon parempia valloittamaan kohteita kuin pitämään niitä hallussa Legioonan lähitaisteluun keskittyvän tyylin takia. Vaikka Legioonan iskut ovat usein onnistuneita, on huomattavaa, että Legioonan hallussa olevien alueiden määrä on lopulta varsin pieni NCR:n alueisiin verrattuna.

Valuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Legioonan hopeakolikko kuvattuna kummaltakin puolelta

Legioonan kultakolikko kuvattuna kummaltakin puolelta

Legioona käyttää valuuttanaan kulta- ja hopeakolikoita joissa kummassakin on toisella puolella Caesarin profiilikuva. Vaikka Caesarilla on huonot suhteet muiden New Vegasin alueen ryhmien kanssa, Legioonan valuutta on hyväksytty maksuväline Mojaven alueella, koska kaupankäynti Legioonan kanssa lisää alueen karavaanien turvallisuutta.

Uskonto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 2250 Caesar julisti itsensä Marsin pojaksi ja kertoi, että jumala käski hänet valloittamaan koko maapallon ja tämän julistuksen jälkeen Marsin ja Caesarin palvonnasta tuli legioonalaisille uskonto. Legioonan jäsenet uskovat Marsin puhdistavan maapallon tulella, ja että hänen poikansa (eli Caesar) pelastaa maan puhdistuksen jälkeen kaaokselta ja barbaareilta. Ei ole tietoa siitä palvotaanko Legioonassa muitakin Rooman valtakunnan jumalia kuin Marsia.


Ulkopuoliset suhteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Legioonan suhteet muihin eivät ole hyvät. He ovat sodassa New Californian Republicin kanssa, ja monet eri järjestöt kuten Van Graffsit ja Deser Rangers eivät pidä Legioonasta. Legioonan suurin ongelma onkin kyvyttömyys saada todellisia liittolaisia, sillä heidän brutaali maineensa on saanut monet puolueettomat järjestöt ja heimot liittoutumaan New Californian Republicin kanssa koska he pelkäävät Legioonaa.


Liittolaiset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lista liittolaisista joista pelaaja voi tehdä liitolaisia tai ovat jo valmiiksi vuonna 2281

Teknologia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Caesar uskoo vakaasti, että riippuvaisuus teknologiaan heikentää ihmisiä ja että se oli syynä maailman tuhonneen sodan syttymiseen. Tämän takia hänen Legioonansa sotilaat käyttävät vain vähän modernia teknologiaa, hyödyntäen sen sijaan suurta lukumäärää, fyysistä kuntoa ja kovaa kuria saavuttaakseen päämääränsä. Tavallisesti legioonalaisen päällä nähdään sotaa edeltävän ajan urheiluvarusteista (amerikkalainen jalkapallo) tehty panssari, joka imitoi antiikin Rooman sotilaiden panssaria. Varusteita vahvistetaan teräslevyillä ja sotilaat käyttävät lisäksi kypärää. Taistelussa sotilaat käyttävät yksinkertaisia tuliaseita (yleensä revolvereita tai viputoimisia kivääreitä), power fistejä tai muita lähitaisteluaseita, kuten veitsiä (machete tai heittokeihäitä (throwing spear).

On kuitenkin epäkorrektia sanoa Legioonan teknologiaa primitiiviseksi. Vaikka Legioonan taisteluvarustus onkin yksinkertaista, se pystyy rakentamaan suuria linnoituksia käytännössä tyhjästä (ks. The Fort ja massatuottamaan aseita ja varusteita jalkaväelleen. Korkea-arvoisten sotilaiden aseistus ja varusteet vetävät vertoja NCR:n varusteille. Suurissa taisteluissa Centurionit käyttävät varsin edistynyttä aseistusta, kuten anti-materiel riflejä, marksman carbineja ja super sledgejä. Caesarin henkivartijat käyttävät huipputeknologisia Ballistic Fistejä täydentääkseen lähitaisteluvoimaansa.

Kukaan Legioonan jäsen ei käytä energia-aseita, mutta he osoittavat kuitenkin kiinnostusta niiden ostamiseen Van Graffseilta. Legioona ei myöskään käytä voimapanssaria (Power armor). Outoa kyllä, Legioonalla on suuria määriä Stealth boy-laitteita. Legioonan Mojaven sotilaat eivät kuitenkaan käytä niitä, mutta Marked Menit ja Dry Wellsin sotilaat voi nähdä käyttävän niitä. Legioona toimittaa pelaajalle tasaiseen tahtiin laitteita, mikäli tämän suhteet ovat tarpeeksi hyvät.

Ainoa mainittu vastustus sotilasteknologiaa kohtaan on taistelurobotit. Caesar ei pidä ajatuksesta, että robotit voittaisivat miesten taisteleman sodan. Tämän takia hän käskee Kuriiria tuhoamaan Mr. Housen Securitron-armeijan, vaikka Kuriiri ehdottaisi robottien käyttämistä NCR:n voittamiseksi. Hänellä ei kuitenkaan ole ongelmaa sen suhteen, että Lucius yrittää korjata haupitsia 1st Recon- ja Veteran Rangers-tarkka-ampujien kukistamiseksi. Legioona valloittaa HELIOS Onen, mikäli pelaaja aktivoi Archimedes I:n. Fantastic liittyy Legioonaan rakennuksen johtajana. Legioona käyttää radioita, mutta käyttää mieluummin laitteita, jotka eivät tarvitse virtaa. Se ei myöskään tarvitse suuria voimanlähteitä samalla tavalla kuin NCR, mutta ei myöskään vastusta sen käyttöä samalla tavalla kuin alkoholia tai huumausaineita tai taistelurobotteja. Vaikka Legioona käyttää teknologiaa kun se on tarpeen, ei sillä ole kuitenkaan mielenkiintoa sen edistämiseen, kuten muilla ryhmillä.

Toimialue[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Caesarin puheista päätellen hänen hallitsemansa alue käsittää suurinman osan Neljän valtion liittovaltiosta.

Caesarin Legioonan alaisuudessa olevan alueen tiedetään olevan paljon rauhallisempi kuin New Californian Republicin hallitsema alue, etenkin Mojaven alueella. Legioonan alueilla on vähän tai ei ollenkaan ryövärien toimintaa, joten kauppakaravaanien on turvallista liikkua alueilla ilman pelkoa hyökkäyksistä. He jotka asuvat Legioonan alaisuudessa saavat paremman suojan kuin he jotka asuvat New Californian Republicikin alueella, mutta vastineeksi heillä on vähemmän vapauksia. Legioonalla ei myöskään ole korkeita veroja eikä byrokratiaakaan ole paljon mikä tekee heidän alueestaan ihanteellisen kauppakaravaaneille.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.