Fallout suomi Wiki
Advertisement

Yleistä[]

Veljeskunta koostuu parhaista ja älykkäimmistä ihmisistä joita on jäljellä. Veljeskunta on suhteellisen pieni organisaatio verrattuna esimerkiksi Uuden Kalifornian tasavaltaan, mutta Veljeskunta korvaa määrän laadulla. Veljeskunnalla on käytössään parempaa teknologiaa kuin muilla yhteisöillä, kuten laseraseita, voimahaarniskoja(eng. power armor), kyberneettisiä parannuksia ja implantteja. Lisäksi Veljeskunnan jäsenet ovat huomattavasti paremmin koulutettuja. Näiden ansiosta Veljeskunta on laadultaan verrattuna ylivertainen mihin tahansa muuhun järjestöön (lukuunottamatta Enclavea). Suurin osa jäsenistä on syntynyt joukkoon, sillä Veljeskunta hyväksyy harvoin ketään ulkopuolista joukkoonsa. Ne, jotka syntyvät Veljeskuntaan eivätkä halua kuulua siihen, ovat vapaita lähtemään. Veljeskunta ei halua pakottaa ketään jäämään, sillä se olisi moraalisesti väärin.

Veljeskunta ei vihoittele kenellekään ilman hyvää syytä, mutta ei ole myöskään kiinnostunut auttamaan vähäosaisempia ja heikompia. Veljeskunta pyrkii pitämään teknologiansa salassa ja usein asettaa sen jopa ihmishenkien edelle, sillä tekniikka koetaan ihmishenkeä arvokkaammaksi armottomassa joutomaassa. Veljeskunnan motiivit ovat usein epäselviä, eikä heidän kanssaan parane pelleillä. On turvallista sanoa, että jos näkee Veljeskunnan partion auttavan vähempiosaisia ihmisiä, heidän motiivinsa eivät ole pyyteettömiä.

Veljeskunta ei pidä teknologiansa jakamisesta muiden kanssa, vaikka siitä olisikin hyötyä koko radioaktiiviselle joutomaalle. Veljeskunnan sisällä yleisesti hyväksytty tosiseikka on, että muut ihmiset eivät ole kyllin vastuullisia hallitsemaan ja ylläpitämään heidän omistamaasa teknologiaa. He käyvät kuitenkin kauppaa muiden yhteisöjen kanssa, jolloin Veljeskunta antaa jotain yksinkertaisempaa tekniikkaa ja saa vastineeksi ruokaa ja muita tarvikkeita. Kaikkein kehittyineimmän tekniikan Veljeskunta pitää itsellään. Vaikka kaikilla jäsenillä on kiinnostusta teknologiaan, suurimmalla osalla jäsenistä on pieni kiinnostus ei-teknisiin tieteenaloihin ja jopa epäsotilaallisiin aloihin. Edes kaikkia veljeskunnan kirjanoppineita (Scribes) ei kiinnosta historia ja jotkut Veljeskunnan aloikkaista (Initiate) eivät tiedä edes kuka Veljeskunnan perustaja, Roger Maxson oli.

Veljeskunnan suhtautuminen mutantteihin ihmisiin vaihtelee. Älykkäistä (Non-Feral) Ghouleista he eivät pidä erityisemmin, mutta supermutantteja he vihaavat koko sydämestään ja ovat näitä kohtaan jopa väkivaltaisia. Ensimmäiset kontaktit Mestarin supermutantteja vastaan olivat verisiä, mutta Veljeskunnan onnistui ajaa suurin osa mutanteista pois Kaliforniasta. Veljeskunta ei pitänyt siitä, että muut etsivät tekniikkaa Glowista, jota he olivat pitäneet silmällä sinne kuolleiden toverien takia ja kaiken sen ennen sotaa kehitetyn teknologian vuoksi.

Yksiköt ja sijainnit[]

Länsirannikko

Veljeskunnan päämaja sijaitsee Lost Hillsin bunkkerissa, Kaliforniassa. Vanhin (Elder) ja hallitseva neuvosto sijaitsee Lost Hillsin bunkerissa. Bunkkeri on myöskin sotilaallisen toiminnan keskus ja keskeisin tutkimuspaikka. Vuonna 2242 Veljeskunta jakautui ympäri Kalifornian ja etsi toisia bunkkereita ja laitoksia johon perustaa tukikohtia. Levittäytyneisyydensä vuoksi Veljeskuntaa on erittäin vaikeaa ja vaarallista yrittää hävittää. Muut bunkkerit sijaitsevat esimerkiksi Denissä, San Fransiscossa ja Shady Sandsissa. Kaikki Lost Hillsiltä lähteneet Veljeskunnan yksiköt ovat Lost Hillsillä sijaitsevan hallitsevan neuvoston alaisuudessa. Yksiköt voivat tosin toimia itsenäisesti jos ne sijaitsevat kaukana Kaliforniasta, jolloin yhteydenpito neuvoston kanssa on vaikeaa. Lost Hillsin bunkkeria ympäröi Maxsonin kaupunki, joka on nimetty Veljeskunnan perustajan mukaan. Maxsonin kaupunki ei kuitenkaan kuulu Veljeskunnan vaikutuspiiriin, vaan on osa Uuden Kalifornian tasavaltaa.

Itärannikko

Itärannikon yksikköä kutsutaan nimellä Pääkaupunkiseudun Teräksen Veljeskunta (engl. Capital Wasteland Brotherhood of Steel) ja sen päämaja on Citadel, joka on rakennettu entisen Pentagonin paikalle Washingtoniin. Tätä yksikköä johtaa Owyn Lyons, joka päätti asettaa ihmisten suojelun ensisijaista tavoitetta, teknologian keräämistä ja kehittämistä, tärkeämmäksi.Osa Owyn Lyonsin pääkaupunkiseudun yksiköstä riitaantui johtajansa kanssa tämän uudesta suunnasta ja lähti Citadelista ottaen mukaansa aseita ja power armoreita. Heitä kutsutaan nimellä Brotherhood Outcasts (suom. Veljeskunnan hylkiöt), ja he jatkavat Veljeskunnan virallista missiota. Suunnanvaihdoksensa vuoksi Owyn Lyonsin yksikkö ei saa mitään tukea Lost Hillsin bunkkerilta. Lyons on joutunut värväämään paikallisia riveihinsä. Värvätyt ovat yleensä taidottomia ja yli-innokkaita, minkä vuoksi näiden eloonjäämismahdollisuudet ovat melko pienet. Lyonsin tytär johtaa omaa elittiryhmäänsä Lyons Pride (suom. Lyonin ylpeys; myös sanaleikkinä "leijonalauma"), joka pitää Itärannikon supermutanttien kantaa aisoissa.

Arvojärjestys[]

Veljeskunnassa alotetaan Alokkaana (engl. Initiate) joiden odotetaan suoriutuvan alkeiskoulutuksesta riittävän hyvin jotta aloittelijasta voisi ylentyä Vanhemmaksi Alokkaaksi (engl. Senior Initiate) josta ajan myötä ylennytään Oppipojaksi (engl. Apprentice). Kun tämä on todistanut kykynsä, hänet voidaan ylentää kisälliritariksi (engl. Journeyman Knight) tai kirjuriksi (Scribe). Seuraavaksi voi ylentyä vanhemmaksi ritariksi/ kirjuriksi (engl. Senior Knight/Scribe) ja lopuksi voi ylentyä pääritariksi tai -kirjuriksi.

Veljeskunnan kirjurit ovat vastuussa tutkimuksista, vanhan tekniikan opiskelusta ja siitä raporoimisesta, nykyisen tekniikan ylläpitämisestä ja uusien aseiden ja muiden hyödyllisten laitteiden testaamisesta. Kirjurit harvoin lähtevät tukikohdastaan, mutta joskus kirjuri saatetaan kutsua kentälle tutkimaan jotain teknologiaa, tai hoitamaan tehtäviä johon sotilaan taidot eivät riitä.

Veljeskunnan ritarit ovat vastuussa uusien aseiden ja muiden hyötyesineiden valmistuksesta, joskus he joutuvat osallistumaan taisteluihin. Vuosien kokemuksen ja esimerkillisen toiminnan jälkeen, ritari voi ylentyä paladiiniksi (engl. Paladin

Tunnus

), joka on Veljeskunnan toiseksi korkein sotilaallinen arvo. Paladiinit ovat vastuussa turvallisuudesta ja tukikohdan ulkopuoleisesta toiminnasta. Paladiinit jotka elävät vanhoiksi, saattavat ylentyä Vanhimmaksi (engl. Elder). Hallitsevan neuvoston johtaja on korkein vanhin (engl. High Elder), joka polveutuu yleensä Maxsonien perheestä.

Jos paladiini osoittanut esimerkillistä toimintaa, ja auttanut BoSia monessa asiassa, sekä auttanut muovaamaan BoSin tulevaisuutta, paladiini voi ylentyä vartijaksi (engl. Sentinel) Vartijana sotilaan on näytettävä esimerkkiä muille sotilaille olemalla urhea ja peloton.

Päästäksesi Veljeskuntaan on sinun suoritettava perusharjoitukset, jossa opit tottelemaan esimiestäsi. Useat veljeskunnan yksiköt tunnetaan rankoista perusharjoituksista, jossa joutuu olla 2 viikkoa laukeamatta ja kestää useita tunteja perseenporausta.

Tunnuksen symboliikka[]

Tunnuksen rattaat edustavat Veljeskunnan teknistä tietoa, miekka edustaa tahtoa puolustaa itseään, siivet edustavat toivoa ja ihmiskunnan uudelleen rakentamista uuden teknologian avulla, ympyrä edustaa veljeyttä.

Toinen tulkinta on että: tunnus edustaa Veljeskunnan jokaista lahkoa (engl. Order of the sword, quill, shield). Miekka edustaa paladiineja, siivet vanhimpia, suurin ratas edustaa ritareita, kaksi pienempää ratasta edustaa kirjureita ja aloittelijoita, joiden toiminnat edesauttavat ritareita.

Advertisement