ویکی Persian Fallout
Advertisement
Wadsworth.jpg

Wadsworth یک روبات Mister Handy است که می تواند در بازی Fallout 3 تبدیل به Mister Handy شخصی Lone Wanderer و به نوعی خدمتکار او شود.این روبات را می توان با به دست آوردن خانه ای در شهر Megaton صاحب شد.

Advertisement