FANDOM


Vault 101 entrance ext

Vault 101 یکی از پناهگاه های هسته ای از سری Vault است که توسط

Vault-Tec ساخته شده است و منطقه شمال غربی  Washington D.C قرار دارد. این مکان همچنان در شمال غربی Megaton قرار دارد،و در غرب Spingvale.اینجا خانه ی Lone Wanderer بود تا اینکه در جستجوی پدرش اینجا را ترک کرد.

دقیقا معلوم نیست که کی ساخت Vault 101 شروع شد اما می دانیم که همزمان با Vault های دیگر در منطقه Washington D.C در دهه 2060 میلادی شروع شد.

Vault 101 دفعات زیادی باز شده است؛که در واقع قانون را نقض کرده است.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.