ویکی Persian Fallout
Advertisement

Rivet City panorama.jpg

Rivet City یک شهر در داخل یک ناو هواپیمابر در حال پوسیدن و به گل نشسته در Washington D.C است.

Advertisement