ویکی Persian Fallout
Advertisement

ZAX-JohnHenryEden.jpg

John Henry Eden یک واحد هوش مصنوعی است که به عنوان رئیس Enclave و همین طور رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2277 شناخته می شود.

Advertisement