FANDOM


Dad during WOL

جیمز پدر شخصیت اصلی بازی Fallout 3 می باشد. او به همراه Doctor Li و تعدادی دیگر از دانشمندان(از جمله همسرش Catherine) در حال کار بر روی Project Purity بودند.(پروژه برای تصفیه آب آلوده شده توسط مواد رادیو اکتیو و غیره برای رساندن به مردم Wasteland) اما بعد از به دنیا آمدن ‌Lone Wanderer در سال ۲۲۵۸ کار بر روی پروژه را رها کرده و تصمیم میگیرد برای امنیت پسرش به Vault 101 برود (در میانه راه به Megaton هم میرود ،بر اساس ترمینال Colin Moriarty ) او در آنجا پزشک Vault میشود و به مدت نوزده سال آنجا با پسرش زندگی میکند. در شانزدهمین سال زندگی اش Vault برای آزمون G.O.A.T پسرش را معاینه میکند.سه سال بعد او Vault 101 را به طور ناگهانی رها میکند، که باعث میشود پسرش نیز برای پیدا کردنش راهی Wasteland شود. بعد از آن به Megaton میرود و مدتی در آنجا میماند و Moriarty را ملاقات میکند و پس مدت کوتاهی راهی GNR plaza میشود و در آنجا با Three Dog(یک گوینده رادیو) ملاقات میکند و به او میگوید که به Rivet City میرود)

این صفحه ادامه خواهد داشت.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.