FANDOM


GOAT

Generalized Occupational Aptitude Test (تست عمومی شده استعداد شغلی ) یا به اختصار G.O.A.T آزمونی است که شرکت Vault-Tec آن را طراحی کرده و بر اساس آن شغل و استعداد های یک ساکن Vault مشخص میشود. این آزمون از ده سوال تشکیل شده که هر کدام به همراه یک تصویر است و سوالات چهار گزینه ای بوده و سوالات در آخر مجموعا در نظر گرفته میشود و همه سوالات روی همدیگر تاثیر دارند.هر کسی که از ساکنان Vault است باید در سن ۱۶ سالگی آزمون G.O.A.T را امتحان بدهد.در کوئستی (Quest) به نام Future Imperfect (آینده ناقص) مهارت(Skill)های تگ شده(Tagged) شخصیت اصلی بازی را تعیین می کند.

لیست سوالات

سوال شماره 1:

شما به یک دانشمند دیوانه وار بر می خورید که فریاد میزند:من میخوام هماهنگ کننده ی کوانتومی ام رو بزارم توی اتاق تشدید کننده ی فوتونی ات!واکنش شما چیست؟

FO3 loading goatslide01

1ولی دکتر،این باعث یه بی ثباتی سهمی شکل از شکافت انفرادی نمیشه؟

2- آره؟تو هم همینطور،رفیق!

3-هیچی نمی گویید،یک لوله از همان نزدیکی ها بر میدارید و میزنید توی سرش چون تا جایی که شما میدانستید او داشت برای منفجر کردن Vault نقشه میکشید.

4-هیچی نمی گویید،و از آنجا جیم شوید قبل از اینکه دانشمند یاوه گویی اش را ادامه دهد.

سوال شماره 2:

وقتی که به عنوان یک انترن در یک کلینیک کار می کنید بیماری با آلودگی عجیبی روی پایش،لنگان لنگان از در وارد میشود. آلودگی خیلی سریع و با سرعت خطرناکی در حال پخش شدن است.اما دکتر برای مدت کوتاهی بیرون رفته است.شما چه می کنید؟

FO3 loading goatslide02

1-پا را قبل از اینکه آلودگی پخش شود قطع می کنید.

2-برای کمک فریاد می کشید.

3-منطقه آلوده شده را با بهترین قابلیت ها و دانسته هایتان درمان می کنید.

4-بیمار را مهار کرده و و به آرامی پخش شدن آلودگی را نگاه می کنید.

سوال شماره 3:

شما پسر کوچکی را که در طبقات پایین تر Vault گم شده را پیدا می کنید،او گرسنه است و ترسیده.ولی با این حال به نظر میرسد چیزی را هم دزدیده است.شما چه می کنید؟

FO3 loading goatslide03

1-پسر را بغل کرده و به او می گویید همه چیز درست خواهد شد.

2-وسیله دزدیده شده را به زور از او گرفته و خودش را به عنوان مجازاتی آنجا رها می کنید.

3-جیب او را زده و وسیله دزدیده شده را برای خودتان بر میدارید.و پسر را همانجا با سرنوشتش رها می کنید.

4-پسر را به جای امنی هدایت کرده و سپس او را تحویل Overseer( سرپرست Vault) می دهید.

سوال شماره 4:

تبریک!شما به یکی از تیم های بیس بال Vault 101 راه پیدا کرده اید!کدام موقعیت را ترجیح می دهید؟

FO3 loading goatslide04

1-پرتاب کننده توپ

2-گیرنده توپ

3-ضربه زن بجای

4-هیچکدام،دوست داشتید Vault یک تیم فوتبال داشت.

سوال شماره 5:

مادر بزرگ شما ،شما را برای صرف چای دعوت میکند،اما شما تعجب می کنید وقتی که به شما یک اسلحه کمری میدهد و از شما می خواهد که یکی دیگر از ساکنان Vault را بکشید.شما چه کار می کنید؟

FO3 loading goatslide05

۱-از بزرگتر خود اطاعت کرده و فرد مورد نظر را با اسلحه کمری می کشید.

۲-با ارزش ترین دارایی خود را برای جان فرد مورد نظر پیشنهاد می دهید.

۳-به جای اسلحه کمری از مادر بزرگ درخواست یک مینی گان(Mini Gun) می کنید.هر چه نباشد نمی خواهید تیرتان خطا برود.

۴-چایی خود را به طرف صورت مادر بزرگ پرتاب می کنید.

سوال شماره 6:

آقای Abernathy پیر دوباره خودش را در خوابگاه زندانی کرده و به شما دستور داده اند که او را در آورید.چگونه عمل می کنید؟

GOAT6

1-از یک گیره موی سر باری باز کردن در استفاده می کنید.

2-با یکی از قلدر های Vault برای بمب گیلاسی اش معامله می کنید و در را منفجر می کنید.

3-به مهمات رفته و یک اسلحه کمری لیزری برداشته و به قفل در شلیک می کنید.

4-کنار میروید، و می گذارید پیر قناس بپوسد.

سوال شماره 7:

اوه ،نه!شما به مواد رادیو اکتیو آلوده شده اید و یک دست جهش یافته از معده‌تان بیرون آمده است!بهترین روش درمان چیست؟

FO3 loading goatslide07

1-یک گلوله توی مغز.

2-مقدار بسیار زیادی از داروی ضد جهش یافتگی.

3-دعا کردن،شاید خداوند شمارا در عوض یک زندگی سرشار از،از خود گذشتگی وارسته ببخشد.

4-قطع کردن بافت جهش یافته با لیزر دقیق.

سوال شماره 8:

یکی از ساکنان Vault 101 دارای کمیک‌بوک گراگناک بربر است(Groknak the Barbarian).شمارهٔ 1.شما آن را می خواهید.بهترین روش برای به دست آوردن آن چیست؟

FO3 loading goatslide08

1- معامله کردن کمیک‌بوک با یکی از اموال با ارزش خودتان.

2-دزدیدن کمیک‌بوک به زور اسلحه.

3-وقتی که از اتاقش بیرون رفته است،یواشکی وارد اتاقش شده و کمیک‌بوک را از روی میزش می دزدید.

4-ریختن مقداری داروی بیهوشی در نوکا کولایش(Nuka Cola)،و دزدیدن کمیک‌بوک وقتی که بیهوش است.

سوال شماره 9:

به نظر شما این جالب خواهد بود که که با پدرتان یک شوخی خرکی بکنید،بنابراین وقتی که کسی حواسش نیست وارد دستشویی خصوصی اش میشوید و...

FO3 loading goatslide09
1-چند تا پیچ را روی چند تا لوله شل می کنید،و دفعه بعدی که می خواهد از سینک استفاده کند،اتاق را سیل بر می‌دارد.

2- یک ترقه درون توالت می گذارید،این مطمئنا کمی هرج و مرج ایجاد می کند.

3-در کابینت دارو هایش را باز می کنید، و داروی فشار خون بالایش را با قرص قند جابه جا می کنید.

4-ولتاژ برق ریش تراش اش را دستکاری می کنید،اینطوری دفعه بعد که می خواهد ریشش را بتراشد شوک الکتریکی میگیرد.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.