FANDOM


Edwin Brotch TOH

آقای Edwin Brotch یکی از ساکنان و البته معلم Vault 101 در سال 2277 است.

او عنوان معلم Vault را از پدرش و پدرش از پدر بزرگش به ارث برده است.از روزی که اولین ساکنان به Vault وارد شدند همیشه یک Brotch در اینجا به امر آموزش مشغول بوده.Edwin نیز نگران است از آنجایی که هیچ‌ بچه ای ندارد‌‌‌‌‌‌‌ آخرین نفر در این نسل باشد و رسم خانوادگی‌شان از بین برود.

او مسئول برگزاری امتحانات G.O.A.T می باشد.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.