ویکی Persian Fallout
Advertisement

Colonel Autumn.jpg

سرهنگ Augustus Autumn یک افسر حاکم بر ارتش Enclave در Capital Wasteland در سال 2277 و همچنین شخصیت منفی اصلی بازی Fallout 3 می باشد.

Advertisement