بهترین Fallout؟از کدوم بشتر لذت بردین؟

دوستان بهترین فال اوت چیه؟همه ی نسخه ها حتی shelter هم حسابه.

خودم به ترتیب:

fallout 3 بعد شلتر.