Fallout Wiki
Advertisement

Vault 111 je  protiatomový kryt vyvinutý společností Vault-Tec. Vault 111 se nachází v blízkosti Sanctuary Hills, Massachusetts.

Pozadí[]

Vault-Tecem navržený Vault 111 sledoval účinky dlouhodobé účinky kryogenické stáze na nic netušící testovací subjekty. Personál Vaultu 111 se skládal z Overseera a malého týmu vědců, bezpečnostní stráže a personálu údržby zařízení, zaměstnaných na krátkodobé úvazky. Testované subjekty byly lákány do Vaultu 111 z blízkého sousedství Sanctuary Hills a byly umístěny do stázových komor poté, co jim bylo řečeno, že účelem komor byla dekontaminace. Podle standardních operačních postupů Vault-Tecu měl Vault 111 zůstat uzavřený po dobu minimálně 180 dní, po které mohl být otevřen po obdržení signálu "All Clear" (Všechno je čisté) z Vault-Tecu, nebo na základě uvážení Overseera. Avšak po uplynutí oné 180 dní dlouhé doby neobdržel Vault žádný signál a jeho obyvatelé museli čelit stále se zužujícím zásobám. Overseer, znepokojen tím, že radioaktivita mimo Vault 111 dostatečně neklesla během posledních 180 dní, odmítli otevřít dveře Vaultu. Krátce poté se frakce bezpečnostního personálu Vaultu vzbouřila proti Overseerovi ve snaze otevřít dveře Vaultu a opustit Vault. V reakci na to Overseer aktivoval režim Lock-down (uzamčení) a požádal všechny zaměstnance, aby mu předali jakékoliv jídlo, zbraně, a léky. Je nejasné, zda vzpoura byla úspěšná, protože záznamy na terminálech Overseera i bezpečnostní služby tady končí.

V roce 2227 objevil Institut umístění Vaultu a skutečnost, že obsahoval dítě, jehož DNA nebyla poválečným zářením nijak poškozena. Hledali zdroj čisté lidské DNA, který by tvořil základ jejich synthů generace 3, a poslali svého agenta Conrada Kellogga a dva vědce, aby si dítě vzali. Dítě však bylo v kryo-stázovém modulu s jedním ze svých rodičů. Když se tento rodič nevzdal svého syna, Kellog jej zavraždil, zatímco to Sole Survivor (přeživší) bezmocně sledoval, uvězněný v jeho vlastním modulu, a následně byl znovu umístěn do stáze.

Tento jediný přeživší se ve Vaultu 111 probudil poté, co v kryogenní stázi strávil 210 let. Při vstupu do terminálu Vaultu111 se dozví, že všechny ostatní subjekty, které vstoupily do Vaultu spolu s přeživším, jeho/jejím dítětem a jeho manželem/manželkou, zemřely, z důvodu "udušení kvůli poruše podpoře života." V misi Dangerous Minds přeživší zjistí, že Conrad Kellogg nebyl zaměřen na reaktivováni podpory života a na jejich propuštění. O 60 let později, v důsledku "chyby" ve Vaultu 111, je přeživší propuštěn z kryostáze a utíká. Nicméně, jak se později ukázalo, že otevření bylo ve skutečnosti osobní volba ze strany Shauna, nyní ředitele Institutu.

Popis Vaultu 111.[]

Na rozdíl od jiných Vaultů má vchod do Vaultu 111 nejen atypický pneumatický trup, ale působí také jako poklop, který poskytuje přístup k výtahu. Nejprve se otevřou vnitřní dveře a poté se otevře poklop. Dveře Vaultu jsou v prologu natřené, po Velké válce jsou zrezivělé a matné. Byl zde také kontrolní bezpečnostní checkpoint, což byla věc, které chyběla u většiny ostatních Vaultů. Většina ostatních místností ve Vaultu 111 zahrnuje reaktorovou místnost, rekreační oblast pro personál Vaultu a kancelář Overseera. Vault je podstatně menší ve srovnání s ostatními Vaulty Vault-Tecu, vzhledem k povaze experimentu.


Vault 111 vykazuje zjevné známky zanedbávání. Mrazem mumifikované mrtvoly jsou v modulech, kosterní pozůstatky některých zabitých obyvatel jsou roztroušeny po celém interiéru s příznaky násilí, a hodně ze strojního zařízení již není ve funkčním stavu. Radroachi (wtf, Radšvábi - Radroaches) také napadli Vault (nebo byli již ve skladu, když byl poprvé uzavřen a zmutovali až poté) a jedná se o hráčovo první setkání s nepřáteli. Nicméně přežili i bez dostatku potravy pro téměř 210 let. Interiér je ale v překvapivě dobrém stavu v porovnání s jinými opuštěnými Vaulty, se kterými se setkáte ve Velké Pustině (Capital Wasteland) a nebo v Mojave.

Vzácné předměty[]

  • Cryolator - ve vitríně, v kanceláři hlavního dozorce.
  • Snubní prsten - dá se nalézt na mrtvole jediného manžela/manželky přeživšího.
  • Pip-Boy 3000 Mark IV - na kosterních pozůstatcích vědce vedle hlavních dveří.
  • Red Menace - holotape hra, nalezená u rekreačního terminálu.
  • Kombinéza Vaultu 111 - Na stole napravo ve druhé "cryopod" místnosti a u druhé kostry ve vstupní hale (kde byla rozdávána při vstupu).

pt:Vault 111

Advertisement