FANDOM


Deathclaw (Párač) je velký, pohyblivý a silný druh mutanta, vytvořeného genetickým inženýrstvím, s přidáním DNA různých dalších druhů. Nicméně, v důsledku mutací, většina ztratily schopnosti.


Pozadí.Editovat

Původně byl párač vytvořen předtím než začala Velká válka. Ve vládím programu nahradit lidské vojáky v boji, párači geny byly získány ze smíšeného zvířecí genomu, a to především z velmi populárního chameleona. Pomocí genetické manipulace a FEV virusu. Výsledný tvor je neuvěřitelně rychlý a silný. Kolem 2161, byly párači ještě považovány za tajemné a legendární bytosti. Někdy útočí na karavany a ostatní cestující. Později, když páračí populace rostla a začala šířit po celém kontinentu, se párač byl přestal býti vnímán jako legendární bestie, a začal být viděn stejně jako další nebezpečné stvoření. Dnes je tento druh už velmi dobře zmapován, víme, že žijí ve smečkách v jakémsi matriarchátě, kde hlavní roli sehrává páraččí Matka, jež plodí vajíčka se kterých se poté líhnou potomci.

Druhy (Biologie)Editovat

Páračů je mnoho druhů a ty mají ještě jednotlivé pod druhy, hlavní tři druhy můžeme rozdělit především podle inteligence- na párače obyčejné (zvířecí inteligence), chlupaté párače (něco mezi zvířetem a člověkem, dokáží používat jednoduchá slova a pomocí nich v omezené míře komunikovat) a nakonec párače-šedáky, jenž díky experimentům enklávy nabyli neobyčejně vysokého IQ a mnohdy bývají chytřejší než lidé. Nutno podotknout, že poslední z druhů je na pokraji vyhubení, neboť dle posledních známých záznamů existují už jen dva žijící jedinci- oba samci.

Obyčejný Párač.Editovat

Nejběžnějším typem párače, existují v celé pustině, a jsou po celou dobu obávání. Jak bylo uvedeno výše, je velmi obtížně je porazit, vzhledem k vysokému zdraví, vysokou rychlostí pohybu a smrtícím útokem zblízka. Je ironií, že jejich sociální povaha přispívá k jejich smrtící obrázku: není nic neobvyklého narazit pravidelné párače ve skupinách po třech nebo po čtyřech.

Matka Párač.Editovat

Samice párače, také matka nebo matriarcha. Pouze jedna samice je ve smečce. Samice párače mohou být odlišeny od samců o jejich tmavě modré barvy, ostnaté ocasy a dozadu rozmítané rohy. Rovněž se zdá, že mají nafouklé břicho, pravděpodobně z vajec, a jsou ve velikosti obecně větší než normální párače. Jsou-li zabil jejího mladě, má tendeci vzejít do nekontrolovatelného vzteku, zabíj cokoliv poblíž, kromě dalších páračů.

Mládě Párače.Editovat

Mládě páračů jsou nejmenší a nejslabší forma páračů. Budou mít tendenci zůstat blízko a následovat jejich matku, a chránit ji, pokud je matka zabita, mládě bude obklopovat její tělo a snažit se ji chránit.

Intelligentní Párač.Editovat

V roce 2235, enkláva zachytil mnoho páračů a vystavila je FEVu. To posílilo jejich inteligenci,  poskytuje možnost mluvit s různým stupněm erudici a artikulace. Tento poddruh byl velmi inteligentní, o ekvivalent osmiročním dítětem, s někteří dokonce byly na stejné úrovni jako průměrný dospělý člověk. Jejich mozková kapacita byla velmi vysoká a  byli schopni abstraktního myšlení a uvažování. Přestože neměli hlasivky, se zdálo, že párrači napodobují lidskou řeč stejným způsobem jako to dělá papoušek. Společensky, měli pevně hierarchické, klidný, a etický kodex. Byli velmi loajální k smečce jako celek, ber te to jako rodinu. Boje v rámci smečky jsou neslýchané, a vůdce smečky řídí mnoho aspektů jejich života, jako je například výběr mužských a ženských páračů pro reprodukci. Kupodivu, párači nepodléhají sterility z expozice FEV; Tato vlastnost není vysvětlena.

17L9
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.