Vault BG

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 14:25, 29 юли 2009Slesher беседа приноси 578 байта +578 Нова страница: {| class="mbox" style="width:55%; border-left: 10px solid {{{color|{{{Color|grey}}}}}};" cellspacing="0" |- | style="width:70px; text-align:center; vertical-align:middle; ...